Zastupitelstvo Neratovic zvolilo vedení města

11. 11. 2010

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že 11.11.2010 na ustavujícím zastupitelstvu, byla potvrzena první část koaliční smlouvy, a to její personální část. Věříme, že v tomto složení, budeme schopni, společně s našimi koaličními partnery, realizovat maximum z našeho volebního programu.

Všem zvoleným blahopřejeme.

 TOP 09 Neratovice
Zvoleni byli:

Starostka:

Mgr. Lenka Mrzílková

Místostarosta:

Ing. Tomáš Hrodek

Radní města:

Mgr. František Morava

Ing. Aleš Kocourek

Ing. Roman Kroužecký

Ivan Šenkýř

Ing. Ing. Vlastimil Dominik

Předseda finančního výboru

Předseda kontrolního výboru

Mudr. Tomáš Roith

RSDr. Miloslav Mišner

Štítky