24. 9. 2014

Rozpočet města

 • Zajištění vyrovnaného hospodaření města

 • Splacení závazků města po lhůtě splatnosti z předchozího volebního období

 • Zajištění plateb závazků města v řádných termínech splatnosti

 • Vytvoření potřebného množství finančních prostředků pro zajištění investičních potřeb města

 • Zajištění dostatečné finanční rezervy pro případ kalamitních situací

Obsluha městského dluhu

 • Zastavení zadlužování města

 • Sanace podstatné části dluhu města (cca 250 mil. Kč) vytvořeného za předcházející volební období

 • Podstatné snížení nákladů na obsluhu dluhu města – tj. snížení úrokových sazeb a úspora v řádu desítek mil. korun

Investice do rozvoje města

 • Zajištění dotací a následná realizace zateplení škol a školek, výměny oken, školní hřiště a vybavení škol.

 • Zajištění dotací a následná realizace intenzifikace ČOV

 • Oprava domova důchodců

Školství

 • Podpora základního školství formou dalších investic do vybavení

 • Rozšíření kapacity školek o cca 150 míst

Kultura

 • rekonstrukce MSD,

 • zřízení Galerie města Kolína,

 • nastartování oživení Kmochova ostrova a Karlova náměstí mimo jiné například i pořádáním Kolínského kulturního léta,

 • začátek revitalizace areálu zámku,

 • modernizace a digitalizace kina,

 • začátek rekonstrukce vodárny,

 • zřízení městského lapidária,

 • obnovení divadelního klubu Scapino

Životní prostředí

 • Revitalizace městské zeleně, revitalizace sídlištních ploch

 • rozšíření mobilní zeleně v centru města

Cestovní ruch

 • Elektronický průvodce městem ke stažení do mobilního telefonu

 • vybudování městského informačního systému pro turisty

 • vytvoření jednotného loga pro prezentaci města