„Výše nymburského dluhu je k 31. 12. 2009 neskutečných 258 214 400 Kč,“ říká kandidát na starostu za TOP 09 Pavel Fojtík.

17. 9. 2010

Ekonomika, boj proti korupci a hospodárné nakládání se svěřenými penězi patří mezi klíčová témata nové politické strany TOP 09. Priority z celostátní politiky samozřejmě musí platit i na úrovni obce. V Nymburce je lídrem a jedním z kandidátů na starostu za TOP 09 PhDr. Pavel Fojtík. A právě jeho jsme se ptali na finance a zejména dluhy města.

Pane doktore, čtyři roky působíte jako člen finančního výboru. V jaké kondici je nymburský rozpočet?

Nemá cenu si nic nalhávat. Nymburk je neskutečně zadlužený a výše jeho úvěrů jej řadí na samotnou horní hranici nejzadluženějších měst, a tudíž je i jeho úvěrový potenciál v podstatě vyčerpán. Nejde o to, že by město nemohlo získat třeba nový úvěr. Především jde o jeho možnost splácení. A ta je v tuto chvíli velmi omezená. Chceme-li čerpat peníze na projekty z evropských peněz, musíme se na těchto projektech i finančně spolupodílet.

Můžete být konkrétní?

Jistě. Rozpočet města je volně přístupný, jenže jen málokdo ví, že výše dluhu města je k 31. 12. 2009 neuvěřitelných 258 214 400 Kč. Toto číslo konkrétně znamená, že splácení úvěrů a úroků z úvěrů fatálně brzdí jakýkoliv rozvoj města na mnoho dalších let!

Toto číslo může být pro někoho velice překvapivé. Můžete nám objasnit, jak k takto vysokému zadlužení došlo?

V první řadě se na dluhu podílí koupě nemocnice od Středočeského kraje v roce 2007 za 107 milionů korun. Dále Nymburk splácí investiční úvěry, jež byly použity mimo jiné na přístavbu ZŠ Tyršova, rozšíření čističky odpadních vod, opravu a modernizaci bytového fondu. Nesmíme zapomenout na hypotéční úvěr použitý na dostavbu bytového domu v Kolonii.

Víte, jak dlouho ještě bude Nymburk tyto dluhy splácet a kolik činí úroky z těchto úvěrů?

Nejdříve bude zaplacena půjčka na opravu bytového fondu v roce 2014, čistička v roce 2019, škola v roce 2021, Kolonie v roce 2022 a Nemocnice až v roce 2024! Jen si představte, že vedle běžného splácení jistiny úvěrů, zaplatilo město v roce 2009 ještě dalších 10 967 000 Kč úroků z těchto úvěrů! Na úvěr na nemocnici si město půjčilo, jak už jsem říkal, 107 milionů korun, ale bance do roku 2024 zaplatí 165 milionů korun!

Nemocnice je vůbec ožehavé téma…

Každý zodpovědný hospodář si musí položit otázku: Jaké jsou dopady koupě nemocnice na nymburský rozpočet? S největší pravděpodobností dojdeme k odpovědi, že dopady jsou dalekosáhlé. Když pomineme splácení úvěru a úroků z úvěrů, tak jen v roce 2009 město dále zaplatilo na úhrady závazků nemocnice dalších 10 milionů korun a placení závazků po bývalých majitelích ještě není u konce. Právní služby dosahují částky skoro půl milionu. A letos se realizuje výstavba stravovacího zařízení za 20 milionů Kč a další 2 miliony stojí výstavba výtahu na bývalém dětském oddělení.

Ještě chci říci, že vzniklá situace znamená, že nymburští občané v podstatě dotují čistě ze svých finančních prostředků zdravotní péči pro všechny pacienty, kteří sem přijíždějí z okolí, a jejichž obec se žádným způsobem na financování nemocnice nepodílí.

Město hospodaří s poměrně velikým rozpočtem a nemocnice je jen jednou z mnoha výdajových položek.

Město však nemá neomezené příjmy. I když je jeho rozpočet kolem 400 milionů Kč, ve skutečnosti na možné investice může být uvolněno max. 75 milionů Kč, ostatní jsou v podstatě mandatorní, tedy povinné výdaje, a když od toho odečtete výše zmíněné peníze utracené v nemocnici, moc vám toho nezůstane. Je jasné, že investiční možnosti města musí trpět v jiných oblastech, na které se logicky nedostává, počínaje neutěšeným stavem chodníků, miniaturními investicemi do památek, škol a školek, celkovým zanedbáváním dalšího městského nemovitého majetku konče.

Co tedy voličům slibujete?

Naše výhoda je ta, že voličům říkáme nepřikrášlenou skutečnost. Na rovinu prohlašujeme, že voličům nechceme slibovat idealistické a nereálné projekty, které by zůstaly jen na papíře. Naopak chceme zabezpečovat kvalitně základní služby pro občany a zajistit kvalitní správu městského majetku, aby se podstatně vylepšil jeho technický stav. Vůbec jedním z hlavních cílů, na který se hodláme plně zaměřit, je získávání prostředků z Evropských fondů. Tento zdroj byl v uplynulém volebním období využíván jen minimálně.

Nymburk tedy čekají velké změny v případě úspěchu TOP 09?

Chceme prosadit zásadní změny, které jsou po dvaceti letech nutné hlavně v oblasti organizace, řízení a rozvoje města. Politika TOP 09 je pragmatická, naším dalším cílem je racionální fungování služeb pro občany, promyšlená samospráva města, která občany neobtěžuje, ba naopak - poskytuje služby na úrovni 21. století. Ihned po nástupu vypracujeme skutečně životaschopnou strategii rozvoje města a předložíme ji občanům. Ti se budou moci zapojit do určení priorit investic. Ve strategii rozvoje města budou uvedeny projekty pro zvýšení kvality života našich občanů, jako je výstavba letního koupaliště nebo generální oprava stávajícího bazénu, revitalizace sídlišť, rekonstrukce památkových objektů (Staré děkanství, zpřístupnění kostelní věže, otevření Kaplanky), modernizace kina, rekonstrukce chodníků a komunikací v majetku města, výstavba cyklostezek, rekonstrukce sálu v Obecním domě pro kulturní akce atd.).

Nespatřujete však rozpor mezi tím, že na jedné straně chcete šetřit a
na straně druhé zde vyjmenováváte spoustu finančně nákladných projektů?

Rozumím Vaší námitce, snažili jsme se pouze formulovat cíle TOP 09. Bude to však občan, který v budoucnu bude moci určit prostřednictvím Strategického plánu, zda-li chce modernizaci kina či opravu chodníku ve své ulici nebo rekonstrukci Obecního domu. Jistě nedosáhneme na vše. Volbu priorit určí však občan nikoliv úředník. Při hledání dalších financí, chceme poznat skutečný stav městského majetku a rozdělit jej na zbytný a nezbytný. Tady má město velké rezervy.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěch ve volbách

Bc. Miloslav Klíma

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme