Výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči v Příbrami

20. 2. 2015

Ve středu 18. 2. 2015 proběhlo výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje v Příbrami.

V jednu hodinu odpoledne přivítal krajskou návštěvu pan Josef Velfl, ředitel Hornického muzea přímo na dole Vojtěch. Po krátké prezentaci muzea, následovala i prohlídka expozic. Komise si udělala obrázek o práci zaměstnanců muzea, kteří mají ve správě mnoho objektů a exponátů, z nichž velkou část zachránili na poslední chvíli před demolicí či sešrotováním. Tím zachránili i kus příbramské historie.

Poté se komise přesunula do areálu firmy Diamo, kde se nacházejí historicky cenné důlní stroje, o jejichž záchraně a zařazení do muzejního fondu kraj s firmou Diamo v současné době jedná. „Věřím, že se podaří stroje a objekty zachránit. Příbramská hornická tradice není jen o těžbě stříbra, ale i o těžbě uranu. Přijít o věže, unikátní stroje i objekty, by byla nenahraditelná ztráta.“ říká Petr Stříbrnský, radní města Příbram a člen KKPP.

Výjezdní zasedání zakončila návštěva areálu Svaté Hory, kde přivítal delegaci pan Jan Sokulski, CSsR, administrátor Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, a také pan Václav Švenda, místostarosta města. Svatohorská basilika je poklad, jehož cenu si vedení středočeského kraje i města Příbram uvědomuje.

„Příbram má Středočeskému kraji a jeho obyvatelům, co nabídnout. Je potřeba jen lepší prezentace a podpora ze strany města.  Tu mohu za příbramskou radnici přislíbit.“ dodal místostarosta za TOP 09 Václav Švenda.

Petr Stříbrnský, radní města Příbram a člen KKPP

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme