Václav Švenda: Přál bych si, aby se atmosféra na jednání zastupitelstva zlepšila

20. 2. 2015
S místostarostou Václavem Švendou (TOP 09) jsme si povídali o jeho nové pozici ve vedení města, ale i o aktuálních tématech a rozpočtu na rok 2015.
V současné radě jste jediný, kdo má zkušenosti z příbramského zastupitelstva. Vidíte v tom výhodu?
Z počátku to samozřejmě výhoda byla, ale ne až tak velká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je značný rozdíl v pozici opozičního zastupitele, který je vždy mimo hlavní proud dění úřadu a člena vedení města. Navíc jsou kolegové šikovní a velmi rychle se učí.

Jak se TOP 09 daří, nebo bude dařit prosazovat volební program, když máte v koalici menšinu?
V možnostech prosazovat náš volební program nevidím zatím žádný problém. Už při přípravě koaliční smlouvy a programového prohlášení jsme s kolegy z Hnutí Ano našli shodu v drtivé většině témat a vnímáme je jako náš společný cíl.

Dříve TOP 09 hodně hovořila o podpoře příbramských podnikatelů a zaměstnavatelů. Jakým způsobem byste je chtěl podpořit?
Chceme, aby podnikatelé vnímali to, že radnice je jejich partner a váží si jejich aktivity, která je klíčová pro další rozvoj našeho města. Je třeba v očích místních podnikatelů, ale i případných investorů, vybudovat lepší pověst města, která není dobrá. Musí například vědět, že jejich boj o veřejné zakázky není zbytečný a Příbram již není městem, kde veřejnou soutěž může vyhrát nabídka, která nikdy nebyla v předmětné obálce. Z tohoto důvodu nastavujeme férová a transparentní pravidla. Město v rámci podpory podnikání samozřejmě není všemohoucí a každý podnikatelský záměr vyžaduje podporu jiného typu, ale pokud to bude v našich možnostech, rádi pomůžeme. Teď aktuálně se například zabýváme vytvořením přehledného katalogu místních firem na městském webu nebo možnostmi zlepšení parkování u obchodních zón.

Podle návrhu rozpočtu pro letošní rok by mělo Divadlo A. Dvořáka dostat větší příspěvek. Je zamýšlen na něco konkrétního?
Porovnání letošního návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem pro rok 2014 může vzbuzovat dojem štědrého navýšení rozpočtu divadla o dva miliony korun. V průběhu roku 2014 byl však minulým vedením města příspěvek do rozpočtu divadla několikrát navýšen. Ve srovnání se skutečnou výší příspěvku za rok 2014 se tak jedná o minimální navýšení (cca 158.000,-), které by mělo alespoň nepatrně dorovnat prostředky potřebné na zvýšení platů ve státní správě o 3,5 %.

Naopak méně dostane sport. Máte už nějaké představy o nové metodice, podle které se budou peníze přerozdělovat?
Podpora sportu je v návrhu rozpočtu vzhledem k aktuálním ekonomickým možnostem města zhruba o jednu třetinu nižší než v loňském roce. V rámci tohoto návrhu jde pouze o přidělení celkových objemů finančních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory. Následně po schválení rozpočtu, které je plánováno na 23. února, bude na základě návrhu nové komise pro mládež, tělovýchovu a sport zpracována metodika pro rozdělení prostředků pro jednotlivé žadatele.

Jak vy osobně vnímáte například při jednání městského zastupitelstva roli opozice, ve které jste sám ještě nedávno byl?
Všechny opoziční zastupitele považuji za přirozené partnery pro jednání a snažím se též vnímat každý jejich podnět či argument, který může přispět k lepšímu řešení projednávané problematiky. Věřím, že ač máme na některé záležitosti odlišný názor, tak nám v principu jde o společnou věc a tou je dobrá správa našeho města. Jediné, co mě od některých kolegů dost mrzí, a myslím si, že jsem sám z opoziční lavice v uplynulém období nedělal, je neúměrné protahování zasedání a to mnohonásobným skládáním stále stejných argumentů, odkláněním se od tématu apod. Moc bych si přál, aby se atmosféra, která na minulých zasedáních panovala, zlepšila a převládala konstruktivní debata nad projednávanými body před snahou o vytvoření českého rekordu v délce jednání.

Vnímám, že mezi občany stoupá vaše oblíbenost. Čím si myslíte, že to může být způsobeno?
Já nedokáži posoudit, jestli moje oblíbenost stoupá, ale pokud tomu tak skutečně je, moc si toho vážím. Žádný speciální plán na zvyšování obliby veřejnosti nemám (smích). Svou práci na radnici vnímám jako příležitost dokázat, že i správa věcí veřejných jde dělat transparentně, efektivně a s jediným cílem, kterým rozhodně není prospěch osobní, ale prospěch občanů našeho města. Je mi jasné, že mou práci pro město nebudou pokaždé hodnotit všichni jen pozitivně, ale prohlašuji, že se vždy budu řídit pouze svým nejlepším vědomím a svědomím.

autor: MJ  

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme