Starosta Šimáně podpořil osadní výbory okružní jízdou

11. 6. 2015

Bakov nad Jizerou – Noví starostové, které do vedení měst a obcí poslaly podzimní komunální volby, mají za sebou šest měsíců ve funkcích. Mezi nováčky je rovněž starosta Bakova Radim Šimáně, který je zároveň předsedou osadního výboru ve svých rodných Zvířeticích. Ten v minulém týdnu v doprovodu radních navštívil všech šest místních částí a promlouval s občany. Jeho okružní cesta si za cíl vytkla nastartování dialogu s obyvateli i podporu osadních výborů, které mají zprostředkovávat přání a potřeby lidí z místních částí vedení města.. 

Z čeho vzešel ten nápad uspořádat spanilou jízdu po místních částech? Počítal jste s takovým podnikem už ve chvíli nástupu do úřadu? 

Ano. Já jak známo pocházím ze Zvířetic a jsem předsedou tamního osadního výboru, takže to, jak spolupracuje město a osadní výbory, mi není cizí. Vím, že vedení města se i v minulosti vypravovalo do místních částí, ale v poslední době se s osadními výbory setkávalo pouze na úřadě. Rozhodně to bylo konstruktivní a mělo to smysl, s radními jsme se však rozhodli místní části znovu objet a nastavit takový model, v jehož rámci vždy v prvním pololetí roku všechny místní části navštívíme, projdeme si danou místní část, sejdeme se s občany a zástupci osadních výborů a v druhém pololetí se sejdeme s jednotlivými osadními výbory na úřadě nad konkrétními připomínkami a požadavky i za účasti dotčených odborů, městskou policií nebo technickou četou. Tyto požadavky poté budou dle důležitosti součástí projednávání rozpočtu na následující rok. 

Navíc setkávání tváří v tvář má určitě svůj smysl. 

No právě. Chtěl jsem, aby občané viděli nás a my je. Ne všichni chodí na zastupitelstvo. Jsou jistější a cítí se dobře u sebe „doma“. Tam nám spíš sdělí své připomínky a podněty, které by jinak zůstaly pouze v jejich mysli. 

Napadá mě ryze praktický dotaz. Mají se všechny vaše osadní výbory kde scházet? 

Mají. Osadních výborů máme šest: Malá Bělá, Chudoplesy, Buda, Horka, Podhradí a Zvířetice. Nejznámější je v poslední době ten v Podhradí, kde jsme nedávno otevřeli nové infocentrum. Problematická je situace toho na Zvířeticích, kde se členové výboru a občané scházejí v bývalé škole, která již není v dobré kondici a zasloužila by si rekonstrukci 

Povězte mi, jak ta cesta probíhala. Měli lidé zájem sdělovat vám své připomínky? 

Šest návštěv jsme rozložili do tří dnů, setkání probíhala vždy od půl páté a od šesti hodin. Všude jsem jezdil já, místostarosta, tajemnice, má asistentka a vždy některý z radních. Na těch setkáních jsme chtěli především zdůraznit význam osadních výborů. 

Komunikace s lidmi byla aktivní? Dostali jste i nějaké podněty?

Určitě. Je jasné, že každého z nás nejvíc trápí to prostředí, ve kterém žijeme. Kolem domu, kolem návsi, v regionu. Něco z toho je možné zrealizovat, něco později a s něčím se opravdu nedá při nejlepší vůli nyní hnout. Proto jsme také kladli důraz na to, aby osadní výbor vše nejprve důkladně projednal a stanovil si priority. Nechceme, aby ta naše spolupráce byla útržkovitá a probíhala jen po telefonu a jen, když je něco nutně potřeba. Byla to první setkání a v různých částech přišel různý počet občanů. Bylo to přínosné a já věřím, že do budoucna bude účast ještě narůstat. 

Co je v místních částech největším problémem. Vzpomínám si, že například Malá Bělá má dlouhodobý problém s kamiony. 

Omezení kamionové dopravy je palčivým problémem pro většinu měst a obcí. Však jsem také tuto problematiku nadnesl na sněmu Svazu měst a obcí v Olomouci. U nás se týká zejména silnice II/610 a II/276. Každá místní část má svůj problém, ale společným jmenovatelem jsou chodníky a komunikace. Následuje zeleň, její prořezy, údržby pozemků, někde bezpečnost, ale ty komunikace jsou hlavní. 

A nejnákladnější... 

Ten požadavek je na místě. Mohutní doprava, v místních částech žije stále víc občanů a jejich dětí, ale jak říkáte, je to opravdu finančně náročné. Nejoptimálnější je samozřejmě využití dotačních titulů. 

Martin Weiss

Zdroj: Boleslavský deník, 9.6.2015, Rubrika / pořad:Boleslavsko