Senátor Luděk Jeništa otevírá kancelář v Benešově

11. 12. 2012

Senátor a starosta Vlašimi Luděk Jeništa (Starostové a nezávislí a TOP 09) otevírá svou kancelář ve středu svého obvodu - Benešově. Začíná tak symbolicky plnit jeden ze svých slibů, totiž že bude senátorem za celý region Benešovska a Říčanska a taky to, že chce přispět k větší spolupráci mezi největšími městy - Benešovema a Vlašimí.

Pozice senátora není na rozdíl od starosty exekutivní a je mnohem těžší v ní dosáhnout konkrétních výsledků. To si Luděk Jeništa jako dlouholetý úspěšný starosta uvědomuje a proto chce své nové role využít jako koordinátor při formulování cílů a mediátor při prosazování zájmů celého regionu. Za svou prioritu považuje zejména oblast dopravy, kde je na Benešovsku možné mnohé zlepšit. Jedním z projektů, který chce aktivně podporovat, je výstavba moderního dopravního terminálu v Benešově, který by měl výrazně ulehčit využití veřejné dopravy a být velkým přínosem nejen pro obyvatele Benešova, ale i přilehlých obcí a celých oblastí včetně  Vlašimska .  Luděk Jeništa k tomu dodává : „Ve vyspělých zemích je dnes běžná existence dopravních uzlů, kde je jednoduché přestoupit mezi jednotlivými spoji, které na sebe navazují a vhodně kombinují vlaky a autobusy. Nedílnou součástí takových uzlů jsou velká parkoviště pro auta a pro kola. Člověk dojede pohodlně ze svého domova na nádraží a dál už se vydá hromadnou dopravou. Nemusí tak trávit čas v zácpách, odpočine si a chová se ekologicky. A ještě si může na nádraží koupit třeba snídani. Ve Vlašimi už podobný terminál funguje a je důležité, aby byl i v dalších uzlech. Jen tak se zvýší využití veřejné dopravy.“ Ke vzniku moderního dopravního terminálu přívětivého k cestujícím je nutná spolupráce města, kraje, dopravců i podnikatelů, přičemž všichni mají trochu jiné potřeby. V prosazování společného cíle vidí svou roli senátor Jeništa.

Další  neméně významnou dopravní stavbou v regionu je výstavba dálnice D3 na území Středočeského kraje. V celé západní části Benešovska nejsou stavěny ani opravovány silnice právě s poukazem na to, že vše vyřeší dálnice. To je sice pravda, ale její stavba je v nedohlednu. „Budu rád, když se během mého senátorského volebního období začne dálnice D3 na Benešovsku alespoň stavět. Nyní se totiž s její stavbou počítá až po roce 2020. Kdo však jel někdy o víkendu kolem Benešova, ví, že stávající silnice už dávno nestačí“, řekl k tomu Luděk Jeništa. Další velkou dopravní úlevou by bylo pokračování ve výstavbě pražského okruhu – jeho východní částí. „Západní okruh jasně ukázal, jak velký význam tyto dopravní systémy kolem Prahy mají, a to zejména pro mimopražské obyvatele“, doplnil Jeništa.

V neposlední řadě se chce Luděk Jeništa zaměřit na celkově lepší spolupráci mezi různými regiony Benešovska. Dříve zde  panovala poměrně značná rivalita mezi Benešovem a Vlašimí, která nikomu neprospívala a která se bohužel občas projevuje i dnes. „Je nesmírně důležité, aby největší města regionu spolupracovala a ne mezi sebou soupeřila. Věřím, že k dobré spolupráci přispěje i dnešní otevření senátorské kanceláře v Benešově. Mám dobrý vztah s benešovským starostou Jaroslavem Hlavničkou a myslím, že lepší spolupráci ku prospěchu celého regionu nic nebrání.“, okomentoval tuto snahu nový senátor za Benešovsko.

Olga Mokošová, předsedkyně RO TOP 09 Benešov