Proč se příbramská radnice začala chovat jinak?

24. 6. 2015

Každý, kdo sleduje alespoň vzdáleně dění v příbramské politice, si musel povšimnout změn, které se od podzimu loňského roku udály na příbramské radnici. Jejich souhrn bychom mohli označit jednotným pojmenováním: Transparentnost.

Detailní rozpočet na webu

Radnice pod vedením nové koalice uskutečnila několik změn, jež vedly k podstatnému posílení přehlednosti jejího fungování. Jedním z nejdůležitějších opatření bylo publikování kompletního rozpočtu na webu města. Oproti předchozí praxi stav rozpočtu zveřejňujeme ve stejném rozsahu, který mají k dispozici zastupitelé a občan si tak může učinit přehled, do čeho město hodlá investovat. Rozpočet je nyní dostupný ve formátu .pdf a v příštím roce bychom chtěli pořídit takzvanou rozklikávací variantu. Toto řešení má výhodu v tom, že rozpočet se na webových stránkách mění on-line s tím, jak probíhají jednotlivé operace v rámci účetního systému městského úřadu.

Přímý přenos z jednání zastupitelstva

Dalším opatřením směrem k větší otevřenosti radnice jsou on-line přenosy z jednání zastupitelstva. Předchozí koalice neustále opakovala, že přenosy nejsou technicky možné. Nám se podařilo prakticky od prvního pracovního zastupitelstva v novém volebním období nastartovat sérii přímých přenosů z jednání, čímž občané získávají příležitost jasného vhledu do fungování městského zastupitelstva. Mohou si učinit představu o projednávaných záležitostech a jejich souvislostech i počínání jimi volených zástupců. A to i na základě materiálů pro zastupitele, které s předstihem zveřejňujeme na webu města. Do budoucna chceme zpřístupnit také archiv záznamů jednotlivých jednání.

Výběrová řízení nejen pro vyvolené

Postoupili jsme také ve věci výběrových řízení. Už ve fázi sestavování výběrových komisí usilujeme o maximální transparentnost, a proto do jednotlivých komisí zveme rovněž zástupce opozice. Je klíčové, aby opozice jako politická protiváha mohla dohlížet nad průběhem výběrových řízení. Všechna oznámení o výběrových řízeních zveřejňujeme tak, aby se o jejich konání dozvědělo maximální množství lidí a firem. Využíváme k tomu nejenom zákonem dané prostředky (vývěsky či internetové stránky města), ale i městský zpravodaj Kahan a pravidelně o výběrových řízeních informujeme místní média. Po jednotlivých zástupcích příspěvkových organizací také vyžaduji, aby zveřejňovali více informací. Naším cílem je v tomto případě nejen lepší informovanost, ale také nižší vysoutěžené ceny, což se následně promítá v kvalitnějším hospodaření města.

Otevřenější komunikace s médii

Ihned po volbách jsme obnovili pravidelná setkání s médii, která představují nezastupitelnou roli při komunikaci s občany. Některá média sice nejsou vůči radnici příznivě nakloněna, domnívám se ale, že toto právo je jedním z výsad demokracie. Médiím poskytujeme maximum relevantních informací a eventuálně jim podáváme vlastní výklad situace v případech, kdy je radnice kritizována. Na rozdíl od praxe předchozích vlád na příbramské radnici nevylučujeme žádné, byť vůči radnici kritické médium z informačního toku. Média dostávají zprávy o dění na radnici i ve městě několikrát týdně.

Kontakt s občany na sociálních sítích

Za účelem posílení otevřenosti a komunikace vůči občanům jsme založili účet na Facebooku, prostřednictvím kterého je možné předávat zprávy z radnice. Zároveň zde ale probíhá diskuse nad tématy, která lidé vnímají jak kladně, tak kriticky. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a nápady i připomínky občanů bereme při rozhodování v úvahu.

Kvalitnější informace o nabídce města

Součástí úsilí o vyšší transparentnost je také lepší informovanost o nabídce a službách příspěvkových organizací. V minulosti byla například paradoxní situace v tom, že městem založená firma Městské lesy Příbram neměla ani svou internetovou prezentaci, kde by nabízela vytěžené dřevo. To se změnilo a občané si mohou bez problémů objednat palivové dřevo za konkurenceschopné ceny. Přibylo také aktuálních informací od Sportovních zařízení města Příbram, které byly v minulosti kritizovány za přílišnou uzavřenost. Místní firmy budou mít zanedlouho rovněž volnější přístup pro inzerci v městském zpravodaji. V Kahanu také pravidelně uvádíme přehled prodávaných nemovitostí a na odpovědné pracovníky vyvíjíme tlak, aby objem zveřejňovaných informací spíše narůstal. Město chce také lépe pracovat s inzertními plochami, které mu patří. Slibujeme si od toho nejen zisk pro městskou pokladnu, ale i snadnější přístup pro potenciální zadavatele inzerce z řad živnostníků a firem. Příbramským firmám bychom chtěli rovněž pomoci s propagací. Momentálně se zamýšlíme nad možnostmi publikování kontaktních údajů na webu města. Potenciální zákazníci by měli k dispozici podle kategorií řazenou databázi poskytovatelů služeb a zboží.

Cílem je otevřené město

Zůstává zodpovědět otázku, proč vše toto (a budou následovat i další kroky) děláme. Současná koalice chce v Příbrami nastolit jiný politický styl. Myslíme si, že definitivně odezněla doba neprůhledných a zákulisních dohod a manipulování s veřejným míněním. Chceme, aby občané Příbrami začali svou radnici vnímat jako otevřenou instituci, která s nimi férově komunikuje a která jim zajišťuje služby, jež si prostřednictvím daní a dalších poplatků hradí. Příbram má v současnosti značný potenciál, aby fungovala jako moderní a otevřené město. Protože důvěra občanů vůči radnici byla v minulých letech zásadním způsobem zasažena, čeká nás pro dosažení tohoto cíle ještě dost práce. Věřím ale, že nakonec uspějeme. 

Václav Švenda, místostarosta města Příbram

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme