Pozvánka na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

11. 6. 2015

Návrh programu 17. Zastupitelstva Středočeského kraje,

které se koná dne 22. 6. 2015

název materiálu

okruhy

Úvod

Procesní záležitosti

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2014

Finanční záležitosti

Schvalování účetní závěrky Středočeského kraje za rok 2014

Finanční záležitosti

Plán investic Středočeského kraje na rok 2015 – změna č. 3

Finanční záležitosti

Příspěvky obcím – Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Finanční záležitosti

Uzavření darovací smlouvy s Asociací krajů ČR k finančnímu zajištění pořízení nového centrálního videokonferenčního systému krajů

Finanční záležitosti

Schválení investičního záměru akce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku R7 – D8“

Doprava

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Zápy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Netovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Spomyšl a Vraňany

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Loděnice u Berouna

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysoká Libeň, Zlončice,

Postřižín, Kokořín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kosmonosy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitost

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sojovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitost

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Blinka

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitost

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lázně Toušeň, Stránka

u Brandýsa nad Labem a Mstětice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitost

Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Dobrovíz

a Jeneč u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitost

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Týnec nad Sázavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sokoleč

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mělník

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bukovany u Týnce

nad Sázavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bratronice u Kladna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Počaply

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Beroun

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Brandýs nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Bavoryně

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Květnice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod pozemku v k.ú. Čelákovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod pozemků v k.ú. Husí Lhota

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Čelákovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Trhový Štěpánov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Kozmice u Benešova

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Trhový Štěpánov 2

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Zbenice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Hřiměždice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Mělnická Vrutice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Kozí Hory

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Býkovice u Louňovic

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Broumovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Jelence

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Minice u Kralup

nad Vltavou 2

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Nebovidy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Milý

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Lysá nad Labem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Minice u Kralup

nad Vltavou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Smečno

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Lázně Toušeň

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Beroun

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Divišov u Benešova

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Jesenice u Sedlčan

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Křenek

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Úvaly u Prahy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Jesenice u Sedlčan 2

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Stupice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Stupice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Horka u Bakova

nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Voltýřov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sedlec u Benátek

nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Lochovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Prodej pozemků v k.ú. Loděnice u Berouna a Nučice u Rudné

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.

Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna nemovitostí v k.ú. Velká Úpa II a k.ú. Čáslav a k.ú. Žáky

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-08“

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání investiční akce „Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice I. etapa, část 1. a 3.

Majetek - různé

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

sítě v k.ú. Plaňany

Majetek - různé

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

č. IV-12-6014252/002 Kladno, Jateční, 1038/2, TS, kVN, a kNN v k.ú. Kročehlavy

Majetek - různé

Souhlasné prohlášení – majetkoprávní vypořádání v k.ú. Chříč

Majetek - různé

Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebností

a smlouvy o zřízení služebností

Majetek - různé

Smlouva o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě,

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v k.ú. Kolín

Majetek - různé

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene v k.ú. Zruč nad Sázavou

Majetek - různé

Odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 5345/44 v k.ú. Chyňava

Majetek - různé

Revokace usnesení č. 055-16/2015/ZK ze dne 27.4. 2015

Školství

Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – školství o finanční vratky z rozpočtu 2014 – rozpočtové opatření č. 197/05/2015

Školství

Smlouva o zápůjčce na kofinancování projektu „Zateplení fasády a střešního pláště školy a dílen SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“

Školství

Smlouvy o zápůjčce na kofinancování přípravy projektů do výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Školství

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce č. S-0372/ŠKS/2014 na kofinancování projektu „Zateplení objektů SOŠ a SOU Beroun – Hlinky“

Školství

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Rozpočtové opatření č. 212/10/2015 – navýšení rozpočtu kapitoly 10 o přijaté sankční platby, nekapitálové příspěvky a náhrady, správní poplatky a příjmy z poskytování služeb

Životní prostředí

a zemědělství

Revokace usnesení č. 069-16/2015/ZK ze dne 27.4. 2015 – změna výše dotace poskytované Obci Dubenec z havarijního fondu na spolufinancování analýzy rizik staré ekologické zátěže v okolí jámy uranového průmyslu

Životní prostředí

a zemědělství

Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory – Klejnarka – snížení dotace na projekt „Intenzifikace ČOV Církvice a Nové Dvory a dostavba podtlakové kanalizace – I. Etapa“

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost městysu Cerhenice o financování dodatečných nákladů projektu Environmentální centrum Cerhenice

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost ZO ČSOP Vlašim o finanční spoluúčast na projektu Ekocentrum otevřené

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost o mimořádnou dotaci na stabilizaci a chod Zooparku Zájezd o.p.s.

Životní prostředí

a zemědělství

Revokace usnesení č. 086-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015

Zdravotnictví

Rozpočtové opatření č. 226/17/2015 – navýšení rozpočtu kapitoly 17 – sociální věci, o odvod fondu investic Domova seniorů Benešov

Sociální věci

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku

pro poskytovatele sociálních služeb č. S-3974/SOC/2015

Sociální věci

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku

pro poskytovatele sociálních služeb č. S-4163/SOC/2015

Sociální věci

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku

pro poskytovatele sociálních služeb č. S-3860/SOC/2015

Sociální věci

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015

Sociální věci

Projekt na vypořádání pracovněprávních, majetkových, finančních a dalších organizačních záležitostí PO kraje Domov Hačka se sídlem v Olešce a Domov „Na Terasách“ Rataje v návaznosti na zahájení provozu Domova seniorů Uhlířské Janovice

Sociální věci

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2015 – 2017

Sociální věci

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

a  Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb

Sociální věci

Rozpočtové opatření č. 124/08/2015 – zapojení příjmů

do rozpočtu kapitoly 08 – Regionální rozvoj

Regionální rozvoj a evropská integrace

Změna zřizovací listiny Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvková organizace

Kultura a památková péče

Rozhodnutí ve věci žádosti firmy YOUR SYSTEM, spol. s r.o., o prominutí smluvní pokuty za opožděné předání díla

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 8.4.2015

do 1.6.2015

Různé

Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na II. pololetí roku 2015

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

Závěr

Štítky