Nové technologie ve vzdělávacím a výchovném procesu, šance pro žáky a učitele. Rozeznáme prostředek a cíl?

23. 5. 2014

V pátek 23. května proběhl v Poslanecké sněmovně již druhý kulatý stůl s Českou středoškolskou unií a hosty. Hosty nenápadné akce byl přední odborník na výuku ICT na školách, Dr. Ondřej Neumajer,

Marti Šmok z nadace Shoah, Jižní Kalifornie, který hovořil o unikátním projektu audiovizuální historie.

O vzdělávacích pořadech ve veřejnoprávních mediích hovořil ředitel ČT Déčka, doc. Koliha a šéfredaktorka Rádia Junior Zora Jandová.

„Studenti přinesli do debaty překvapivá stanoviska. J.A. Komenský by měl radost, kdyby z úst středoškoláků slyšel: Nic se nemá zavádět násilně. Nemyslíme si, že kvalitu učitele určuje schopnost ovládat nové technologie“.

„Diskuse probíhala všemi směry a účastníci se shodli, že odcházejí příjemně překvapeni z  postřehů těch druhých“.

„Byli jsme partneři, kteří se - i při různosti názorů – shodují v jednom. Pro smysluplnost práce s novými technologiemi je důležité rozlišovat cíl, tím je rozvinout své možnosti a k tomu může technika přispět jako prostředek. Nejde o to, brilantně ji ovládat, jde o to s její pomocí pochopit lépe reálný svět.“

„Velmi si vážím toho, že mladí lidé nepřehlížejí sociální rozměr. Nechtějí, aby finanční možnosti vytvořily hradbu mezi těmi, kteří si mohou dovolit nové modely přístrojů a těmi druhými“.

Nina Nováková, poslankyně PČR za TOP 09
Štítky
Osobnosti: Nina Nováková
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme