K zářijovým rozhodnutím hejtmana Řiháka

23. 9. 2013

TOP 09 oceňuje, že byl p. hejtmanem realizován úmysl sestavit odbornou pracovní skupinu, která se bude zabývat prevencí kriminality, stejně jako záměr, aby se ustavila protidrogová komise, která existovala do roku 2009.

Jsem přesvědčena, že je třeba začít s novou vlnou boje proti drogám mezi dětmi a mládeží. Veliké úsilí, které bylo věnováno v devadesátých letech a na přelomu století protidrogové prevenci přineslo výsledky, a tak řada škol soustředila pozornost, zejména v posledních letech, na hrozbu narušených sociálních kontaktů. Především se jedná o skryté a identifikované projevy šikany.

Na drogy je dnes upřeno méně pozornosti a existuje reálné nebezpečí, že celé věkové skupiny mohou být dnes zase tak snadnou obětí tlaku drogové scény jako v první polovině 90. let.

Je nutné znovu vyjít z aktuálních průzkumů, které zahrnou i změny v účinnosti, formách i v metodách nabízení drog. Nezbytná je spolupráce akademických pracovišť, neziskových subjektů pracujících v terénu i na školách, kraje i obecních samospráv. Rostoucí tolerance dospělých k této problematice, která začíná u shovívavého přihlížení, jak děti kouří či pijí alkohol, se opravdu nevyplatí.

Zajímavý, alarmující a zároveň nadějný je fakt, že tento stav už vadí mnohým náctiletým.

Úmluva o ochraně práv dítěte, která říká, že děti mají právo být ochráněny před nebezpečími, stále platí.

Mgr. Nina Nováková, krajská zastupitelka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme