Dymokurům se kdysi říkalo „malá Paříž“. A jistě zas bude

11. 6. 2015

Dymokury – Vítejte v obci, o níž se dočteme v oficiálních zdrojích, že se nachází ve Středolabské tabuli v nadmořské výšce 200 m až 220 metrů nad mořem, že se v okolí rozkládají lesy a rybníky Pustý, Jakubský, Komárovský, Vražda a řada menších, že pod působnost Obecního úřadu Dymokury patří ještě Svídnice a Černá Hora, že počet obyvatel je necelých 850. 

Jenže: dozvíme se z těchto informací o opravdových, živých Dymokurech? Kdepak. To se musíme vypravit na Obecní úřad za starostkou Ludmilou Kubálkovou a místostarostou Tomášem Czerninem a u kávy si nechat vyprávět. „Do voleb jsme šli hlavně s tím, aby se tu pracovalo jinak. Aby si vedení obce budovalo lepší vztah k lidem, dokázalo si vážit práce lidí,“ říká starostka Ludmila Kubálková, která se ocitla v čele obce, aniž s tím předem počítala. Přesto přijala tuto výzvu a naštěstí má zázemí jak v zastupitelích v čele s místostarostou Tomášem Czerninem, tak i v lidech, kteří pro obec aktivně pracují ve spolcích. 

„Dymokurům se říkávalo „malá Paříž“. Byla to malebná a bohatá ves, která měla pivovar, cukrovar, mlékárnu, cihelnu, fungovala tu řada živností, 5 hospod a byl tu dokonce taxík a fotograf,“ připomíná doby minulé Tomáš Czernin. 
To však neznamená, že Dymokury takové už nejsou. Jsou hlavně jiné, jako je jiná celá doba. Představme si hlavní projekty a plány současného vedení obce. 

„Naší prioritou je v tuto chvíli vybudování chodníků v obci. Část se začíná již realizovat a je zažádáno na dotace pro další část,“ nastiňuje starostka. Zdaleka to není všechno. V plánu je rovněž dokončení kanalizace, oprava všech soch, obnovení rybníčku Křiňáku či dovybavení některými prvky, jako je například dětské hřiště v Černé Hoře. Je vůle reagovat na požadavky lidí, ať už se týkají zlepšení života v obci nebo řešení letitých problémů s pozemky. 

Námětů na zlepšení podmínek v obci má však starostka a její tým v kapsáři mnohem víc. Předchozí zastupitelé jim vytvořili dobrý administrativní základ, na kterém je možno stavět. Dobře však ví, že budovat je možné postupně, podle finančních možností. 

Společenský a sportovní život v obci pěstují místní spolky a nutno dodat, že mají společné jedno: intenzivně se věnují dětem. 
Dymokury se pyšní nejen krásnou budovou základní školy, v níž se učí na 190 žáčků, ale hlavně jejími výsledky a bezproblémovou spoluprací s obcí. „Zrovna nedávno jsme se obrátili na paní ředitelku s prosbou, zda by škola nemohla pomoci s úklidem obce. A děti hned vyrazily sesbírat odpadky v okolí školy,“ říká starostka. 

Vraťme se však k místním spolkům. V červnu chystá oslavy 120 let od založení Sbor dobrovolných hasičů. Místní rybáři pořádají akce celorepublikového významu. Myslivecké sdružení se stará o zvěř v okolí obce a pomáhá s údržbou zeleně. Fotbalisté reprezentují sportovní činnost. To vše vede ke konstatování, že se tu lidem dobře žije. 

To jistě platí i pro starší občany. V obci funguje aktivní Klub důchodců, který se aktivně zapojuje do zdejšího společenského života. Problémem někdy bývá neochota úřadů přiblížit se starším občanům, pro které je cesta do Nymburka, Poděbrad či Městce Králové vysilující, a mnohdy i nemožná. Proto se vedení obce snaží starším spoluobčanům i v tomto směru pomáhat. Dymokury vykročily novým směrem. A určitě správným. 

Ivana Šmejdová 

Zdroj: Nymburský deník, 30.4.2015

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme