× Pohněme s tím. Společně!

Čekání na Davida Ratha

27. 6. 2014

Krátce po minulém zasedání jste velmi otevřeně a kriticky hodnotil odstoupení pana hejtmana Řiháka. Jaký je Váš pocit z dnešního zastupitelstva?

Minule jsem překvapený nebyl. Odstoupení pana Řiháka z funkce hejtmana pro mne bylo po osobní příbramské zkušenosti pouze otázkou času. Dnes to bylo jiné. Jsem překvapen, jak je jednoduché vrátit se do časů pana Ratha. Celé zasedání krajského zastupitelstva jsem měl pocit, že se otevřou dveře, vejde pan David Rath a sedne si na své místo. Po dnešním zasedání je on snad jediný z těch kontroverzních dob, kdo ve vedení kraje chybí.

To skoro vypadá, jako byste litoval, že pan Řihák odstoupil.

Pan Řihák se dopustil ve vedení kraje mnoha chyb a většina z nich je shodná s chybami ve vedení města Příbram, ale nikdo mu nemůže upřít snahu o transparentní zveřejňování smluv, informování a komunikaci s opozicí, snahu o úsporu finančních prostředků a řešení kauz z minulosti. Možná i to se mu stalo osudným. Jaké časy nás teď čekají, si netroufnu odhadnout.

Opravdu byste nenašel na fungování krajské reprezentace nic pozitivního?

Je tu jeden pozitivní aspekt oproti minulosti, a to ten, že hejtman podal svou rezignaci na jednání zastupitelstva, a ne z vyšetřovací vazby.

Jakým způsobem se podle Vás bude vyvíjet spolupráce vládnoucí koalice a opozice ve světle aktuálních událostí v ČSSD?

ČSSD, přes veškeré výhrady k některým jejím osobnostem a programu, který slibuje, plně respektuji jako parlamentní stranu založenou na demokratické tradici a fungující na demokratických principech. To se v dnešní době nečitelných populistických hnutí jednoho muže cení. O to více mne mrzí, že nevyužila své šance očistit se a vrátila se k praktikám a osobnostem z časů panování hejtmana Ratha. Myslím, že se tím vydala na cestu, kterou jí už vyšlapala ODS. Pořád, ale doufám, že si kolegové své personální potíže vyřeší a bude prostor ke konstruktivní spolupráci koalice a opozice.

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Petr Stříbrnský

LeTOPisy TOP 09 Středočeského kraje

Letopis podzim 2016

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme