Vais: Mrtvá půda vede k povodním

15. 6. 2020

Oběť na životě na Kolínsku, zatopené domy i obce napříč celým krajem, přes 900 výjezdů hasičů spěchajících pomoci zoufalým občanům.
To je statistika víkendových bleskových povodní.

Je sucho nebo jsou povodně? Tyto dva zdánlivé protiklady spolu souvisí. Půda přeměněná nešetrným hospodařením v mrtvou písčitou zem ztrácí schopnost zadržovat vodu.
Absence přirozených remízků, alejí a příkopů podél cest schopných vodu zadržet dále přispívá k tomu, že půda pouze odteče do koryt potoků. Ty jsou často člověkem narovnány a vybetonovaným korytem pak veškerá voda bleskově odteče do řek a pryč z území Česka, v horším případě stačí cestou zničit vše, co přijde do cesty.
Několik dní po povodni se v krajině opět objevuje sucho a vyschlé studny.

Proto prosazujeme povinnost zadržování a zasakování veškeré vody odváděné ze střech a parkovišť, zasazujeme se o obnovování přirozených meandrů potoků, tůní, mokřadů a rybníků a bojujeme o narušení rozlehlých lánů remízky a alejemi.

Zabráníme tím erozi a znehodnocování půdy a nebudeme zbytečně přicházet o drahocennou vodu. Zadržením srážek na našem území dosáhneme opětovného naplnění studen, které jsou na mnoha místech po kraji zcela vyschlé.

vojtěch vais, zastupitel kosmonos

Štítky
Osobnosti: Vojtěch Vais
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme