Slavnostní ceremoniál přejmenování letiště

5. 10. 2012

Poslankyně Helena Langšádlová se po zasedání Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti vydala na slavnostní ceremoniál při příležitosti přejmenování Letiště Václava Havla Praha. Následně se v prostorách letiště zúčastnila setkání se záchranáři, se kterými debatovala o středočeském zdravotnictví a stavu záchranné služby.

Během podvečera již byly připraveny besedy s občany. Nejdříve se setkání konalo v Odolené Vodě, kde se občané například zajímali o letiště Vodochody a stav hospodářství.

Posléze se neformální diskuze konala v Klecanech, na kterém se hosté dotazovali na ekonomickou situaci ČR, možnosti řešení nedostatečné kapacity mateřských škol.