Rok po volbách: Český Brod

11. 11. 2019
Milí sousedé,
před rokem jsme v posílené sestavě vstoupili do zastupitelstva a následně do vedení města. Co se nám za ten rok podařilo a co nás ještě čeká?
Každý začátek je těžký, a tak nám chvíli trvalo, než jsme se naučili v koalici spolupracovat. Aby vše fungovalo co nejlépe, hledáme konsenzus prostřednictvím pravidelných koaličních jednání. Naše společné koaliční programové prohlášení je dostupné zde. Připomínáme jeho 3 priority, které jsme si stanovili: voda, vzdělávání a veřejný prostor.

Rada

V radě máme dva zástupce, Tomáše Klineckého v pozici místostarosty a Filipa Ulíka. Spolupráce v radě se již docela zaběhla. Víme, kdo se více věnuje formalitám a procesním záležitostem, na koho se můžeme spolehnout ve stavebních a technických otázkách a kdo přichází spíše s novými náměty... myslíme, že dohromady tvoří rada dobrý tým.

Jak prosazujeme naše priority?

Vzpomínáte si na naše kola, která jsme v rámci předvolební kampaně umístili po městě, a témata, na která jsme chtěli upozornit? Podívejte se, jak se nám daří tato témata prosazovat.

Školka v Kollárce

Nejsme spokojeni s pomalým postupem v tomto projektu. Občas to vypadalo, že je proti samotné myšlence školky v Kollárově ulici odpor, a že by bylo nejlepší školku přemístit a pozemek využít k něčemu jinému. Nakonec zastupitelstvo celou záležitost posvětilo. Stavební komise projekt následně několikrát diskutovala. A teď už konečně běží poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Nejedná se přímo o architektonickou soutěž, ale podle referencí byly osloveny vybrané architektonické kanceláře a vedle ceny se bude hodnotit návrh, myšlenka, koncept, který bude později rozpracován do projektu.

Dostavba školy v Žitomířské

Tady se také věci hnuly. Architekt dokončuje studii, a podle ní bude vysoutěžený prováděcí projekt. Součástí studie je i velká tělocvična (nebo malá sportovní hala) a tak se v jedné z fází dostavby zlepší i brodské sportovní kapacity.

Křižovatka Jana Kouly/Krále Jiřího

Nejproblematičtější dopravní uzel ve městě. Vypadá to, že evergreen českobrodské politiky “kruhák nebo semafory” nakonec bude vyřešen. Máme od odborníků dobrozdání, že se (s využitím pozemků v bývalém ZZN) okružní křižovatka na místo vejde. Následovat bude vytvoření projektové dokumentace a jednání s krajem. Je to jeho silnice, ale tady je městská priorita velká, a tak si myslíme, že se věc musí zrealizovat, i kdyby byl příspěvek kraje malý.
Před nedávnem jsme přijali dotaci na vybudování zabezpečeného přechodu v ulici Jana Kouly. Ani tento přechod nebude s umístěním kruháku v rozporu.

S čím jsme nepočítali

Skokový rozvoj města

Stoupá zájem investorů o budování bytových domů v našem městě. Některé projekty, jako například ten v bývalém cukrovaru, budou znamenat radikální zvýšení počtu obyvatel, což přinese ohromné požadavky na městskou infrastrukturu. Nejde jen o zdroje vody a kapacitu čističky odpadních vod, ale také o kapacitu škol. Hledali jsme způsoby, jak najít způsob financování těchto investic, aby náklady nenesli v první řadě současní obyvatelé, ale spíš ti budoucí. Po vzoru mnoha podobných obcí jsme jako rada navrhli (a zastupitelstvo schválilo) příspěvky na infrastrukturu pro nové stavebníky. Není to populární opatření, ale jak možná víte, kapacity vodohospodářské soustavy jsou dnes využity naplno a školy také praskají ve švech. Potřebné investice jsou naplánovány a většinou se již projektují. Rozpočet města je omezený a na dotace nelze spoléhat.

A kde jsme se zatím moc neposunuli

Náměstí

Ano rádi bychom viděli naše náměstí, nebo alespoň jeho část, jako příjemné místo, kde bychom se mohli potkávat nebo jen tak spočinout se zmrzlinou nebo kávou. Vzhledem k urgentní otázkám k řešení jako je voda, školy nebo doprava, je spuštění změn na náměstí stále před námi. Pokusíme se prosadit některé dílčí rychlé změny a přitom rozjet přípravy větších úprav.

Chodníky

Podobně jsme na tom i s obnovou chodníků. Zavázali jsme se k trvalé podpoře této základní městské infrastruktury. Mělo to být formou fondu nebo alespoň stabilní každoročně rezervovanou částkou v rozpočtu. Plán na letošek byl, ale většina investic nejde podle plánu, ale spíš podle toho, kde byla nějaká havárie - tam se chodníky v rámci opravy rovnou zmodernizují. Chystá se rozpočet na příští rok. Budeme prosazovat zajištění rozumné částky pro chodníky a hlavně o to, aby opravy proběhly v místech, kde je to nejvíce potřeba.

Rozvoj v ZZN

Město v minulém volebním období odkoupilo areál bývalého ZZN. Ve chvíli, kdy bude jasné dopravní řešení v této oblasti (zmiňovaná okružní křižovatka), musíme přistoupit k otevření areálu. Je potřeba začít využívat tento cenný prostor. Klidně pro krátkodobé účely (parkování, sportoviště). A přitom hledat jeho trvalé využití pro jeho podstatné části (podnikání, školství, městská infrastruktura).

Co nás ještě také čeká

Rozestavěná poliklinika

V roce 2020 vyprší lhůta, kdy jsme byli omezení v nakládání s tímto objektem. Budeme hledat cestu, jak tento rozestavěný objekt využít pro potřeby města buď prostřednictvím vlastní investice, s využitím dotace nebo spolupráce s investorem. V úvahách je využití pro školství, péči o seniory nebo bydlení.

A ještě?

Město se zabývá spoustou dalších rozvojových aktivit započatých v minulém volebním období nebo vycházejících z dlouhodobých plánů. V nemocnici probíhá obrovský projekt vybudování nové školní kuchyně, opravuje se fasáda radnice, dokončuje se další parkování pro kola na nádraží...
A věcí k řešení je jistě víc. Budeme rádi, když nám dáte vědět, co bychom podle vás měli do konce tohoto volebního období dále prosazovat.

Filip Ulík, Tomáš Klinecký

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme