Klinecký: Nedostatečná údržba a pak hašení

3. 12. 2019

Jednou z nejdůležitějších kompetencí Středočeského kraje je správa a údržba silnic 2. a 3. třídy včetně mostů. Jen ve středních Čechách je silnic II. třídy 2.300 km a silnic III. přes 6.200 km. Jejich stav je pro život v kraji zcela zásadní. Přitom Středočeský kraj jde od jiných krajů na první pohled rozpoznat podle špatného stavu těchto silnic, přičemž nejhorší situace je zřejmě hlavně v blízkém okolí Prahy. 

Opozice včetně TOP 09 dlouhodobě kritizuje současný systém údržby krajských silnic, který k tomuto stavu přispívá. Hlavním problémem není jen nedostatek finančních prostředků, ale jejich nehospodárné vynakládání. Současný systém stojí na dlouhodobých rámcových smlouvách, kdy je veškerá údržba přenesena na externí dodavatele. Správce komunikací nemá prakticky žádné vlastní kapacity, což neumožňuje včasnou a účelnou údržbu krajských silnic. Chybí rychlé zjištění poruch vozovek a jejich odstranění, aby nedošlo k větším škodám a tím i k větším nákladům. Opravy jsou prováděny teprve v okamžiku, kdy je ohrožena sjízdnost komunikace, a často nekvalitně. Důsledkem je krátká životnost oprav. Jediným účinným prostředkem je potom v podstatě pouze celková výměna povrchu, který ale opět v důsledku špatné následné údržby vydrží bez poruch jen několik let. Stejný model, tedy nejprve nulová údržba, následně nákladné hašení akutního problému a poté nevyhnutelné zbourání a vybudování nové stavby, je dobře vidět i na středočeských mostech. 

Řešení současné neuspokojivé situace spatřujeme ve čtyřech krocích. Za prvé, navrhujeme, aby správce komunikací získal vlastní techniku a pracovníky k zajištění základní běžné údržby všech zmíněných komunikací. Tyto opravy malých prasklin, které se dnes nedělají, musí být prováděny systematicky a včas s cílem snížit potřebu následných oprav. Za druhé, navrhujeme zpracování dlouhodobého plánu oprav a rekonstrukcí a stanovení pořadí priorit ve spolupráci s městy a obcemi. Obce lépe vědí, která místa jsou v jejich regionu největším problémem. Za třetí, požadujeme nové nastavení podmínek, za nichž externí dodavatelé provádějí rekonstrukce silnic, včetně zavedení většího dohledu nad kvalitou odvedené práce. Za každou opravu musí být zodpovědná konkrétní osoba, která bude ručit za kvalitu a ponese osobní odpovědnost za špatně odvedenou práci. A za čtvrté, ve spolupráci s policií a obcemi zavést účinnou kontrolu zátěže silnic s cílem zamezit jejich nadměrnému poškozování.

Tomáš Klinecký
místostarosta Českého Brodu
předseda středočeské expertní komise TOP 09 pro dopravu

Štítky
Osobnosti: Tomáš Klinecký