Jakob: Změna ochranného pásma u Želivky se dotkne více než stovky obcí a jejich obyvatel

7. 3. 2017

Na žádost Povodí Vltavy krajský úřad rozhodl o změně stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce na II. stupeň. TOP 09 respektuje ochranu vodního zdroje, který zásobuje pitnou vodou Prahu a většinu Středočeského kraje. Zároveň je ale třeba mít na zřeteli život v malých obcích v kraji, kterých se opatření bytostně dotýká.

„Změna se přímo dotkne více než stovky převážně malých obcí ve Středočeském kraji a na Vysočině. Na tomto území se nyní nebudou moci pěstovat širokořadé plodiny jako brambory a kukuřice, omezení se bude týkat také možnosti výstavby infrastruktury či zřizování táborů a kempů. Musíme si uvědomit, že se tato oblast neustále vylidňuje a změna tomu pouze napomůže,“ uvedl Jan Jakob, krajský zastupitel TOP 09 a starosta Roztok.

Krajští zastupitelé za TOP 09 proto požádali o přesnější informace o důvodech tohoto opatření. Zároveň vyzvali vedení kraje o předložení analýzy dopadů opatření na dotčenou lokalitu a návrh kroků, jak vzniklou situaci bude kraj obcím a jejich obyvatelům rozumně kompenzovat.

Natálie Červencl Tomková, krajská manažerka TOP 09 Středočeský kraj

V Praze 7. 3. 2017

Štítky
Osobnosti: Jan Jakob