18. 8. 2013

Vážené dámy, vážení pánové,

 

od sv. Metoděje, patrona Evropy, přes svatou Ludmilu a jejího vnuka Václava putoval do naší doby obraz Madony s Ježíškem. Reliéf, kterému se od roku 1609 říká Palladium, ochranný obraz české země, symbolizuje spojení lidského světa materiálního se světem duchovním.

V době obav se do Staré Boleslavi po celá staletí scházejí tisíce poutníků a vyslovují své prosby. Pomoc nečekají od zázračného reliéfu, ale od Boha na přímluvu P. Marie a všech českých patronů.

Jako poutník sem přicházel Karel IV. i Jan Nepomucký, Marie Terezie i blahoslavený český král Karel I. V roce 2009 se mezi poutníky objevil také Karel Schwarzenberg.

Dámy a pánové, dovolujeme si Vás pozvat k modlitbě za národ, kterou můžeme společně vyslovit při Slavnostech Palladia tuto neděli 18. srpna 2013 během celého dne.

V 10 hodin celebruje mši svatou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie kardinál Dominik Duka a v 15:30 Mons. Vladimír Málek. Ve  14:30 vyslechneme přednášku kanovníka Vyšehradského P. Jana Kotase o byzantské liturgii.

Zveme Vás také, abychom si připomněli výročí, které naši zemi po krátkém nadechnutí vrátilo drsně do reality totálního režimu.

Čtyřicet pět let od 21. srpna 1968. Není co oslavovat, je za co prosit.

Přijďme se osvěžit na duchu, přijďme se vzájemně povzbudit.

 

 

Nina Nováková, Matice staroboleslavská
Přílohy
PDF Pozvánka na Slavnosti Palladia.pdf (780.7 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme