Kolín krotí dluh, poplatky ale nezvýší

17. 1. 2014

Peníze z městské kasy letos půjdou na zateplení škol i na renovaci chrámu sv. Bartoloměje.

KOLÍN / Navzdory tomu, že se město už několik let potýká s obřími dluhy, které jej v tomto ohledu vynesly mezi nejhorší sídla v Česku, obecní poplatky letos radnice zvyšovat nehodlá.
„Ano, poplatky zůstanou na úrovni roku 2013,“ potvrdil kolínský místostarosta Jan Pospíšil. Kolín, který hospodaří s téměř miliardovým rozpočtem, musí na splácení dluhů a dalších závazků s tím souvisejících letos uvolnit téměř 119 milionů korun.
„Splácíme úvěry ve výši přibližně 68 milionů korun ročně. Úroky činí takřka 22 milionů a takzvaný úrokový swap (instrument umožňující řešit úrokové riziko pro investiční nebo úvěrové transakce v dlouhém období – pozn. red.) 14,8 milionu,“ konstatoval místostarosta Pospíšil. K sumě, kterou město musí platit, je podle Jana Pospíšila potřeba připočíst také splátku takzvaného ručitelského závazku za správu městských sportovišť. Ty souvisí s rekonstrukcí kolínského aquaparku Vodní svět. Tento závazek město stojí 15 milionů korun.

Chrám i čistička

Vedení města počítá na straně příjmů a výdajů v podstatě s vyrovnaným rozpočtem.
Příjmy jsou naplánovány na 973 milionů korun, výdaje jsou o 1,2 milionu nižší. Největší částku, 681 milionů, Kolín získá z daní a dalších běžných příjmů. 163 milionů korun letos do městské kasy podle Jana Pospíšila přinesou dotace. Dalších 54 milionů korun by měl do pokladny přinést například prodej městského majetku.
S 26 miliony korun dotace počítá podle navrženého rozpočtu město na rekonstrukci čističky odpadních vod. Další milionové dotace mají pomoci zateplit školy a školky. 700 000 korun je určeno na renovaci chrámu sv. Bartoloměje, 120 000 korun má napomoci při opravě střechy kostela sv. Jana.

DOKONČENÍ ZE STR. 1
Rozpočet, schválený a doporučený radou města, počítá na plusové straně nejvíce s daňovými příjmy, a to ve výši 390,6 milionu korun.
V této položce figuruje 42,5 milionu korun z daní a poplatků. Například odvody z výherních hracích přístrojů by měly přinést 24 milionů, správní poplatky 13,8 milionu korun. A 39 milionů korun vynese podle plánu daň z nemovitosti.
A například 600 000 korun do městské pokladny odvedou majitelé psů či půldruhého milionu kasa získá od lidí za užívání veřejného prostranství. Složka takzvaných nedaňových příjmů počítá na letošek s 231,6 milionu korun. Město nejvíce vydělá na bydlení, 42 milionů korun. Ovšem třeba 947 000 korun vynese hřbitovní správa, 150 000 korun psí útulek a 160 000 korun záchytka.
Pronajatý majetek má městu do rozpočtu přinést 128,5 milionu korun. Přičemž například za byty největší zaměstnavatel, automobilka TCPA, zaplatí 29 milionů korun.
Pokuty a další rozličné sankce mají vynést 10,5 milionu korun.

***

Kam také půjdou peníze

* veřejná správa a služby – 180,6 mil.
* platy zastupitelů – 4,1 mil.
* platy zaměstnanců města – 59,9 mil.
* městská policie – 23,2 mil.
* domov seniorů – 6,6 mil.
* záchytka – 231 tisíc
* životní prostředí – 55 mil.
z toho likvidace odpadů – 36 mil.
* akce Kmochův Kolín – 1,1 mil.
* městská knihovna – 6,5 mil.

5plus2 | 17.1.2014 | Rubrika: Kolínsko | Strana: 1 | Autor: JAN BOHATA | Téma: Středočeský kraj
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme