29. 4. 2011

V dubnu pořádala Lánská  MO TOP09 již druhý ročník jarního úklidu obce. Tentokrát byla situace před úklidem mnohem optimističtější. Přesto se na náspu obchvatu obce sebralo 21 pytlů odpadu.

Do akce jsme zapojili všechny místní spolky a sportovní organizace a oni, stejně jako veřejnost k úklidu ve své obci přistupují velmi pozitivně.

Děkujeme!