× Pohněme s tím. Společně!

Starosta Bystřice u Benešova dlouhodobě neřeší ohrožení části obyvatel města

20. 4. 2012

Zastupitelstvo Bystřice u Benešova odmítlo na popud vedení města na svém posledním jednání řešit kritickou situaci se závadnou vodou v místní části boŽkovice, kde již v roce 2007 byla zjištěna kontaminace pitné vody radonem a arsenem. vyřešení situace prosazuje top 09 ve spolupráci s osadním výborem boŽkovice. přestože je projekt připraven, vedení města jeho realizaci odmítá.

Závadnost vody ve veřejném vodovodu v obci Božkovice, části města Bystřice u Benešova, odhalily rozbory již v roce 2007. Voda je kontaminována vysokým obsahem radonu a arsenu a není vhodná nejenom k pití, ale ani ke koupání či umývání. Radon je radioaktivní látka, která se z vody uvolňuje a při dlouhodobém působení může způsobit rakovinu. Ani přes takto závažné zjištění vedení města Bystřice u Benešova v čele se starostou a krajským zastupitelem Danielem Štěpánkem (ODS) tuto situaci až do roku 2010 neřešilo a nepřijalo nezbytná opatření k nápravě.

Po komunálních volbách na podzim 2010 se místostarostkou Bystřice u Benešova stala Olga Mokošová (TOP 09), která dlouhodobě kritizovala dřívější přístup města k přidruženým obcím. Jednou z priorit její činnosti byla i příprava výstavby úpravny pitné vody v Božkovicích a konečné vyřešení vážné situace s kontaminovanou vodou. Záměr vybudovat úpravnu v Božkovicích byl schválen v dubnu 2011 a po roce její činnosti byl projekt na výstavbu úpravny pitné vody v Božkovicích téměř dokončen a navržen k realizaci v roce 2012. I přes tuto aktivitu Olgy Mokošové (TOP 09) prosadil v prosinci 2011 starosta města její odvolání z funkce místostarostky Bystřice u Benešova a místostarostou byl zvolen Libor Topol (ČSSD).

I po ukončení koaliční spolupráce se místní organizace TOP 09 spolu s osadním výborem intenzivně věnovala výstavbě úpravny pitné vody v Božkovicích. Ze strany vedení města však byla tato snaha bojkotována a přístup byl obdobný jako před rokem 2010. Vyvrcholením bylo jednání zastupitelstva v Bystřici dne 22.února 2012, na němž TOP 09 prosazovala alespoň stanovení harmonogramu výstavby úpravny pitné vody v Božkovicích. Zastupitelé hlasováním potvrdili zamítavé stanovisko starosty, kdy pro hlasovalo pouze 5 zastupitelů. Olga Mokošová nám k tomu řekla: „Dlouhodobé neřešení situace se závadnou vodou v Božkovicích ze strany města Bystřice je nezodpovědné a neomluvitelné. Nedokážu pochopit, jak někdo může přehlížet ohrožení zdraví části obyvatel města, jehož je starostou. Na únorovém zastupitelstvu jsem navrhla, aby zastupitelstvo uložilo radě připravit harmonogram termínů k realizaci stavby úpravny pitné vody v Božkovicích. I toto však bylo většinou zastupitelů včetně starosty odmítnuto. Změna v přístupu vedení města nastala až po stížnosti osadního výboru a po té, co se o celou záležitost začal zajímat Český rozhlas. Přitom ještě v únoru řešení tohoto problému starosta odmítal i přes to, že hodnota investice není vyšší než pokuta 3 mil. Kč, která městu za dlouhodobé neřešení situace hrozí.

TOP 09 vyzývá všechny zastupitele města Bystřice u Benešova, aby bez ohledu na svou politickou příslušnost okamžitě začali konstruktivně řešit zajištění dodávky nezávadné pitné vody obyvatelům všech částí města, tedy i Božkovic, a odstranili zdravotní riziko, o kterém vědí již 5 let.

Luboš Balata, předseda RO TOP 09 Benešov, V Benešově dne 24. dubna 2012

LeTOPisy TOP 09 Středočeského kraje

Letopis podzim 2016

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 775162891

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Markéta Pečenková

Marketa.Pecenkova@top09.cz

telefon: +420 733211402

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme