Rokycanskou TOP 09 povede Tomáš Rousek

1. 3. 2017

Tomáš Rousek, který dosud zastával funkci člena výboru, byl na únorovém sněmu místní organizace TOP 09 Rokycany zvolen jejím předsedou. Ve funkci vystřídal Petra Neumanna, který vedl místní organizaci od jejího založení.

Ve funkci místopředsedkyně místní organizace bude pokračovat Jana Petříčková a třetím členem se stal Petr Neumann.

Chtěl bych činnost MO Rokycany více zviditelnit. Je zapotřebí veřejně prezentovat naše postoje k problematice na Rokycansku. Hledat možnosti spolupráce s místními politickými a občanskými subjekty. Aktivně se podílet na rozvoji a efektivním fungování nově vznikající RO Plzeň - venkov, říká nový předseda místní organizace Tomáš Rousek.

Štítky