Petříčková: Občanská vzdělanost je nutností

12. 5. 2017

Dne 11.5.2017 jsem se zúčastnila semináře na téma Občanského vzdělávání v České republice, který byl pořádaný pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Heleny Langšádlové v Poslanecké sněmovně v Praze. Na semináři vystoupili hosté z řad akademiků kateder politologie FMV VŠE, FF ÚK, think-tanku Evropské hodnoty i neziskového sektoru (Agora CE, Asociace učitelů společenských věd). Semináře se zúčastnil také pan senátor Jiří Růžička.

Hlavním tématem setkání a zároveň prioritou, na které se všichni diskutující shodli, byla potřeba předložit Strategii občanského vzdělávání současnou vládou ČR, čímž byla pověřena do konce května letošního roku dnes již odstupující ministryně školství Kateřina Valachová.

Nejen v dnešní turbulentní době je občanská vzdělanost napříč systémem vzdělávání v ČR nutností, stejně jako i výchova mladé generace k demokracii. Neziskové organizace a studentské spolky nabízí řadu zajímavých projektů např. projekt Stužák, Studentská Agora nebo Projekt školních parlamentů, které nabízejí pro 2. stupně ZŠ a střední školy zajímavé workshopy formou hry. Ty žákům a  studentům nabízejí formou společensko-vědního balíčku možnost naučit se principům správného debatování např. při simulaci jednání zastupitelstva nebo jednání Parlamentu. Cílem workshopů by mělo být nejen seznámit žáky s chodem státních institucí a orgánů samosprávy, ale také výchova kompetentních občanů od základního školství, kteří se budou umět v oblasti občanské vzdělanosti orientovat a nebude jim chybět odvaha jako její základní postoj při diskusích a debatách.

 Jana Petříčková, místopředsedkyně MO TOP 09 Rokycany

Štítky
Osobnosti: Jana Petříčková