Chtěl bych, abychom to tentokrát nezvorali!

24. 10. 2013

Voliči z roku 2010, kteří nás volili v tak hojném počtu, chtěli, aby na vrcholných místech byli konečně politici, kteří chtějí dělat slušnou politiku bez politikaření.   Obávám se, že se to nestalo! A my byli u toho.

Každý dělá chyby, to je pochopitelné. Ale už ne každý cítí potřebu se za ně omluvit. Tímto tedy prohlašuji:  Jsem si vědom odpovědnosti za chyby a přehmaty, které udělala TOP 09, a omlouvám se. Nedokázali jsme patřičně poznat, jak velké bylo očekávání změn, veškerý potenciál se jaksi rozemlel v prostém a zbytečném boji o moc.

Současná situace, kdy nám vládne vláda strany nikým nekontrolovaného a nekontrolovatelného Miloše Zemana, je právě důsledkem toho, že jsme polevili v prosazování našich hodnot a cílů a nechali jsme se vtáhnout do malicherné hry o moc, která nemohla mít vítěze.

Jsem hluboce přesvědčen, že jedině parlamentní systém demokratických stran je životaschopný. Jedině otevřený a svobodný dialog na půdě parlamentu je správný a spravedlivý. Zatím nikdo žádný lepší systém nevymyslel.

Chci Vám, vážení voliči, slíbit, že za každých okolností budu prosazovat demokratické principy, slušnost a morálku.

Běžte k volbám a volte uvážlivě, volte demokratické strany, volte demokracii!

S úctou a pokorou Jiří Horák, kandidát do PSP ČR

Štítky