Libor Slezák žije v Pardubicích od roku 1954, jako imigrant z Českomoravské vysočiny. Bydlel postupně na sídlištích Dukla a Polabiny, nyní žije v příměstské části Lány na Důlku. Je jednou ženatý a má dvě dospělé děti.

Je absolventem Gymnasia Dašická. Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT v Praze, kde pokračoval na denním doktorandském studiu. Do roku 1994 se v Ústavu pro výzkum radiotechniky Opočínek věnoval vývoji antén pro radiolokaci.

Do politiky vstoupil tři roky po sametové revoluci, kdy hrozilo, že pro nezájem ostatních budou v místní části kandidovat do nově vzniklé malé radnice jen místní komunisté.

Po dalších 2 letech byl zvolen primátorem města na období 1994-1998. Dalších 8 let pak byl členem rady nejdříve města a pak opět malé radnice ve Svítkově.

Po skončení mise na radnici v roce 1998 se dále věnuje radiolokaci v akciové společnosti ERA Pardubice. Po prodeji firmy tehdejšími akcionáři do USA se stal postupně členem a po té předsedou představenstva ERA a.s. Řídí rozvoj světově známého produktu Věra. Je členem vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky University Pardubice.

Libor Slezák má představu o Pardubicích jako o dynamickém městě osídleném poctivými pracovitými lidmi, o městě s mnoha rozvojovými projekty a dobrými pracovními příležitostmi. Chce k tomu přispět svými zkušenostmi z komunální politiky a z průmyslu s vysokou přidanou hodnotou.

Libor Slezák