prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Narodil se 7. září 1959 v Poličce. V roce 1982 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde později působil jako vědecký pracovník a pedagog. V roce 2002 byl prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice. Je ženatý. S manželkou Naďou mají dvě dcery Magdalénu a Věru.

V současnosti pracuje na katedře fyzikální chemie, kde se věnuje studiu nekrystalických systémů, podílí se na výuce ve specializaci, vedení diplomových a disertačních prací. Pobýval dlouhodobě v zahraničí, kde přednášel a vědecky pracoval na Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně a National Institute for Materials Science v japonské Cukubě. Prof. Málek je autorem více než 100 publikací v mezinárodních odborných časopisech a často vystupuje na konferencích v zahraničí. V roce 2008 byl zvolen členem Inženýrské akademie.

V období let 2000 – 2003 zastával funkci prorektora pro vnější vztahy a rozvoj a v období 2003 - 2005 byl prorektorem pro výzkum a vnější vztahy Univerzity Pardubice. Ve funkčím období 2006 - 2010 působil ve funkci rektora Univerzity Pardubice. Souběžně byl členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je důležitým odborným a poradním orgánem vlády České republiky. Pusobil též ve funkci místopředsedy České konference rektorů pro oblast vnějších vztahů.

Jako člen řídící skupiny se podílel na přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015 a též na přípravě Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (č. 110/2009 Sb.). V rámci poradního sboru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pracoval též na přípravě reformy terciárního vzdělávání.

Více o Jiřím Málkovi na www.jiri-malek.cz.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme