Volební program pro Moravskou Třebovou

Vážení spoluobčané,

politická strana TOP09 je konzervativní demokratickou stranou , jejíž základní myšlenkou je dodržování základních práv a svobod,  prosazování principů svobodného trhu, podpora sociální odpovědnosti občanů i firem, zachování kulturního dědictví a ochrany životního prostředí.

Mezi naše základní priority patří zdravé finanční hospodaření města, transparentní výběrová řízení a trvalé zlepšování životních podmínek občanů města.

V návaznosti na tyto priority Vám představujeme náš program, který budeme prosazovat v rámci komunální politiky v příštím období.

 

 

Tradice

využívající kulturního dědictví  k propagaci města a současně nabízející kulturní a sportovní vyžití občanů i turistů

 

 • pokračovat v obnově kulturních památek města a křížového vrchu
 • vybudovat víceúčelového hřiště v lokalitě Pod Zámkem pro I. ZŠ a  III. ZŠ
 • revitalizovat část města – prostředí bývalé Městské tržnice
 • vybudovat Víceúčelový sál

 

 

Odpovědnost

za zajištění příjemného prostředí pro občana s odpovídající sociální, zdravotní  a vzdělávací infrastrukturou

 • pokračovat v budování moderní a otevřené veřejné správě a zapojování občanů do

rozhodování ve městě

 • dokončit revitalizaci sídliště Západní
 • obnovit městský park s cílem vytvořit příjemné prostředí pro relaxaci občanů
 • vytvořit odpočinkovou zónu u autobusového nádraží místo hřiště u I. ZŠ
 • zvyšovat kvalitu a čistotu veřejných ploch včetně veřejné zeleně
 • vybudovat vsypovou loučku na hřbitově, jako alternativu pohřbívání zesnulých
 • podporovat vzdělávací a volnočasové podmínky dětí a mládeže
 • podporovat systém sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel

Prosperita

občanů a firem znamenající ekonomický rozvoj města a tím i zvyšování životní úrovně občanů

 • spolupracovat s Úřadem práce při realizaci rekvalifikačních kurzů,
 • příprava nové průmyslové zóny,
 • zlepšit vzhled příjezdových komunikací do města a pokračovat v obnově chodníků
 • zvýšit bezpečnost chodců - vybudovat zpomalovací retardéry a zóny s předností pro chodce
  • vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků
  • ve spolupráci se Sdružením obcí MTJ realizovat výstavbu cyklostezek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme