Vyhlášení nominací pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2016

1. 8. 2015

Vyhlášení nominací pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2016

Krajský výbor TOP 09 Olomouckého kraje vyhlašuje nominace pro volby do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2016.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací : 1.8.2015

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání MV a následně RV je stanoven na : 1.11.2015

Jednotliví členové mohou předkládat své nominace MV, v regionech, kde místní organizace není, předkládají členové své nominace přímo regionálnímu výboru.

Jednotlivé výbory následně rozhodnou usnesením a v případě kladného rozhodnutí jej zašlou osobě, která nominace přijímá.

Datum schválení předběžné kandidátky – jednání KV: nejpozději do 31.12. 2015.

Datum pro konečné rozhodnutí – jednání KV, který rozhodne o kandidátní listině: nejpozději do 1.2.2016.

Předpokládané datum konání krajských voleb: 7. a 8. 10 2016 ( nejzazší termín 12.10.2016).

Závazné podmínky příjmu nominací: Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list dle vzoru schváleného předsednictvem TOP 09 ( v příloze).

Osoba přijímající nominace:

Irena Šnajdrová ( tel.: 604229310, mail: snajdrova@top09.cz )

Krajská kancelář TOP 09

Kateřinská 11, 779 00 Olomouc

Přílohy
PDF Vyhlášení nominací pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2016.pdf (306.2 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme