Vyhlášení nominací pro volbu do krajských orgánů

24. 3. 2015

Krajský výbor TOP 09 v  Olomouckém kraji vyhlašuje nominace na volbu nových krajských orgánů.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 24.3.2015

Termín uzávěrky nominací od výborů regionálních organizací: 31.8.2015 

Datum konání volby krajského sněmu: 5.9.2015

V případě voleb do Krajských orgánů může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem Místnímu výboru.  Výbor o návrhu rozhodne usnesením, které je povinen zaslat v případě kladného rozhodnutí Regionálnímu výboru. Výbor RV rozhodne o návrhu opět usnesením a v případě kladného rozhodnutí jej zašle osobě přijímající nominace. Vzhledem k tomu, že dle jednacího řádu se Místní výbory scházejí dle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce, a Regionální výbory též jednou za 2 měsíce, musí být termín vyhlášení nejméně 5 měsíců před datem konání volby.

 Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci krajské organizace

 Adresa a osoba přijímající nominace:        

Irena Šnajdrová, krajská manažerka TOP 09 Olomoucký kraj

Kateřinská 11, 779 00 Olomouc

snajdrova@top09.cz

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda krajského výboru

Místopředseda krajského výboru (až 3 místopředsedové)

Člen krajského předsednictva (až 5 členů krajského předsednictva)

Člen krajského výboru (další členy krajského výboru, minimálně jednoho za každou regionální organizaci)

Předseda, 2 členové a alespoň 2 náhradníci krajské revizní komise

Delegáti a jejich náhradníci na celostátní sněm dle stanoveného klíče

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme