Seminář o ochraně půdy a obcí před erozí a přívalovými vodami

6. 5. 2014

Dne 6. 5. 2014 jsem ve Vizovicích spolu s dalšími spolupracujícími organizacemi organizoval seminář o ochraně půdy a obcí před erozí a přívalovými srážkami, který byl určen zejména pro samosprávu a státní správu obcí. Během přednášek a rozpravy byly diskutovány právní aspekty probíraných problémů, plánování a realizace opatření k ochraně krajiny a lidských sídel a pozornost byla věnována i ochranným nádržím a technickým prvkům v krajině. Důraz v řadě přednášek byl kladen na pozemkové úpravy a na roli obcí při jejich projektování a realizaci. Seminář byl doplněn o exkurzi na realizované akce v okolí Vizovic – vysazený biokoridor a zatravněné sady, tedy na opatření, která minimalizují erozní smyv nad intravilánem obce. Z diskuze se zúčastněnými vyplynula důležitost řešení těchto problému z pohledu obce a starostové obcí se zajímali i o programy, s pomocí kterých je možné vybraná opatření realizovat.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme