Rozhovor s Mgr. Dušanem Hluzínem, kandidátem TOP 09 Přerov na primátora města

Komunální volby 2010

4. 10. 2010 | 12:00

1. Jak byste v Přerově řešil(a) dopravní situaci? (jste pro průpich městem?)

Doprava ve městě je problematická a díky místním specifikům se Přerov řadí mezi nejhůře průjezdná města v republice. Několikaleté vyjednávání pana primátora resp. senátora o dálničním obchvatu očividně nikam nevedly. Přesto jsem hluboce přesvědčen, že dobudování dálnice je jedinou možnou alternativou pro řešení dopravní situace, ale i nutnou podmínkou dalšího hospodářského rozvoje města Přerova. Je naší povinností zasadit se všemi prostředky a podtrhuji opravdu všemi o urychlené dobudování dálnice jako dopravní a hospodářské tepny. Zásadním způsobem je třeba řešit i počet parkovacích míst. Jejich nedostatek nejen že irituje obyvatele, ale přináší i ztráty obchodům.

2. Co byste udělal(a) pro podporu podnikání a zaměstnanosti?

Jako primátor našeho města chci zavést místní radu živnostníků a podnikatelů, jako jakýsi dobrovolný nehonorovaný poradní orgán vedení města. Od títo skupiny si slibuji, že jasně definují a pojmenují problémy místních malých a středních podnikatelů. Věřím, že komunální politik musí umět naslouchat a pomoci řešit konkrétní problémy. Jako vládní strana, která spravuje státní finance a agendu práce a sociálních věcí jsme schopni přenést lokální problémy na národní úroveň a s lecčím pomoci.

3. Jak řešit problémy s Romy a zchátralými ghetty v Kojetínské, Tovačovské a Husově ulici?

Problematiku místních romských komunit je nutné řešit podle mého soudu komplexně. Nelíbí se mi, že naši radní dosud klopí zrak před tímto tématem a dokonce jej přehazují na developerské firmy, které vše mají vyřešit za nás. Jakákoliv specifická sociální skupina si zaslouží svou pozornost, ale v rámci důsledného uplatnění rovných podmínek. Zvýhodňování formou pozitivní diskriminace zásadně odmítám. Přerov je dost starý na to, aby se s tímto problémem uměl vypořádat, jen k tomu dosud nikdo nenašel odvahu. Chci k jednomu stolu přivést zástupce sociální správy, úřadu práce, městské policie, neziskových organizací a případně oněch developerů a téma řešit jako celek. Jakékoliv dílčí řešení je strkání hlavy do písku. A to není způsob, jakým chce TOP 09 dělat politiku v našem městě.

4. Jakým způsobem byste zprůhlednil(a) výběr stavebních firem, s nimiž město uzavírá smlouvy na zásadní investiční akce?

Každý komunální politik musí počítat s tím, že když se stane osobou veřejnou, bude se o něj veřejnost více zajímat a bude jej “rentgenovat”. Totéž musí platit i pro firmy, které se ucházejí o veřejnou zakázku. Transparentnost veřejné zakázky se musí stát naprostou samozřejmostí. Jsem hluboce přesvědčen, že je povinností politiků skládat veřejně počty ze svých rozhodnutí. Každý občan musí mít možnost získat informace o veřejných zakázkách od vypsání po konečné vyúčtování. Stejně jako politik vstupem do veřejné služby zákonitě ztrácí část svého soukromí, tak i firma usilující o veřejnou zakázku musí počítat s tím, že se nebude moci odvolávat na obchodní tajemství, nýbrž že celá její nabídka bude předložena ke kontrole veřejnosti. V jiném případě by podle mého názoru neměla být připuštěna do soutěže. Jsem si stoprocentně jist, že jedině totální transparentnost všeho a všech může zabránit korupčnímu jednání.

5. Má cenu zachovat letiště v Bochoři, nebo je to plýtvání energie a prostředků?

Letiště v Bochoři je v první řadě společným projektem Olomouckého a Zlínského kraje bez jejichž zájmu a angažovanosti by naše město moc nezmohlo. Bochořské letiště prochází nyní jakýmsi krajským auditem o své budoucnosti a pokud se ukáže, že je ekonomicky životaschopné, musí město podle mého názoru udělatt maximum, aby oběma krajům pomohlo v myšlence a záměru mít na Střední Moravě vlastní velké letiště.

6. Považujete kulturní život v Přerově za uspokojivý?

S kulturním vyžitím v Přerově se to má asi jako s dopravou zmiňovanou výše. Radnice jako by nám vzkazovala: “ chcete-li si zajezdit zajeďte si do jiného města”. Pokud je mi známo, nebyla dosud předložena žádná koncepce dlouhodobého rozvoje kulturního života města. V tomto případě se jedná o obrovský dluh vůči občanům a pokud to se změnami v Přerově myslíme vážně a my myslíme, čeká nás ohromný kus práce na tomto zanedbaném poli.

7. Zasadil byste se o podporu fotbalu ve městě tak, aby se opět vrátil na svou někdejší úroveň, kdy se v Přerově hrála druhá liga?

Nejsme pro umělou podporu toho či onoho sportu či volnočasové aktivity. Sportovní klub, jak se v Přerově mnohokrát ukázalo, je především ekonomickým subjektem, který musí umět fungovat a mít dobré hospodáře. Jako primátor se chci zasadit, aby město podporovalo pouze ta sdružení a kluby, které jsou ekonomicky zdravé a jasně prokáží, že umí hospodařit nejen s penězi od města.

8. Největší průšvihy města v posledních čtyřech letech (v pořadí 1., 2., 3.)

- nulový pokrok v případě dálničního obchvatu

- investice ne proto, že je to potřeba, ale aby bylo co stavět

- příspěvek radnice k dopravnímu kolapsu v červenci

- necitlivý přístup k památkám a starým stavbám ( Komuna, Tyršův most )

 

 

9. Co se vedení města podařilo za uplynulé volební období? (v pořadí 1. 2. 3.)

- pobavit občany dva měsíce před volbami vtipem, že teď už budou veřejné zakázky transparentní

- park Michalov až na ty nešťastné cestičky

- s výhradami autobusové nádraží, které je přeci jen lepší než to staré

- dát dohromady skupinu naštvaných občanů, kteří se sešli v TOP 09

 

10. Koho ze známých osobností byste pozval(a) na příští Svatovavřinecké hody?

Karla Schwarzenberga.

 

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme