PROJEKT DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA JDE DO FINÁLE

11. 11. 2013

Příprava digitálního povodňového plánu města Olomouce vrcholí. Digitální podoba povodňového plánu, na které se mají podílet sami občané, má zefektivnit systém protipovodňové ochrany na celém území města Olomouce.

„V současné době připravujeme digitální povodňový plán města, který umožní nejen soustředit na jednom místě veškeré dostupné informace související s ochranou před povodněmi, ale zároveň umožní povodňovým orgánům i veřejnosti přehledný přístup ke konkrétním informacím prostřednictvím běžných internetových prohlížečů,“ řekla náměstkyně primátora Eva Machová.

 

Na vytvoření digitálního plánu se budou podílet sami obyvatelé města. Jeho nedílnou součástí jsou totiž i povodňové plány nemovitostí, které se nacházejí v záplavovém území. Právě ty mají zpracovávat sami jejich vlastníci. „Chystáme se proto vyzvat vlastníky nemovitostí s žádostí o spolupráci při zpracování povodňových plánů jejich nemovitostí,“ vysvětlila náměstkyně Eva Machová.

 

Obyvatelé města proto ještě do konce roku magistrát vyzve, aby prostřednictvím dotazníku zpracovali povodňový plán své vlastní nemovitosti. „Jelikož záplavové území města tvoří 1/3 celkového katastrálního území města, dotýká se tato povinnost více jak 2 200 vlastníků nemovitostí,“ uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Odbor ochrany za tímto účelem připraví informaci společně se vzorem povodňového plánu nemovitosti, který zpřístupní veřejnosti v digitální i klasické tištěné podobě. Vlastníci nemovitostí v záplavovém území tak budou mít možnost jej vyplnit na webových stránkách města, případně si mohou stáhnout soubor v tabulkovém editoru. Současně s tím umístí tyto vzory na kontaktních místech magistrátu.

 

Výhodou digitálního povodňového plánu bude především jednodušší správa, snadná aktualizace i dostupnost dat z databáze. „Uvedený přehled bude užitečným nástrojem pro identifikaci potřeb obyvatelstva, zejména v případě nutnosti evakuace
a zabezpečení základních potřeb, jakými jsou například předpokládaný počet osob požadujících zabezpečení náhradního ubytování, zajištění stravy a materiálu jakož i zabezpečení specifických potřeb imobilních osob a podobně,“ vysvětlil vedoucí odboru ochrany Jan Langr.

 

Od katastrofální povodně v roce 1997 město Olomouc postupně vytváří systém prostředků pro ochranu před povodněmi. Vedle organizačních opatření, která popisuje povodňový plán, sem patří i systém monitoringu a vyrozumění, tj. síť automatických vodočetných stanic a srážkoměrů, společně s varovným informačním systémem. Digitalizace a aktualizace povodňových plánů se uskuteční v lednu 2014.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme