Pražský učitel, Zlatý ámos, učitel roku Olomouckého kraje či brněnský učitel roku

4. 7. 2022

V pořadí již čtvrté vyhlášení ankety Pražský učitel, zná své oceněné.
Pozitivní je, že kromě standardních pedagogů stávají na pomyslných stupních vítězů stále častěji učitelé ze škol pro hendikepované, leckdy sami hendikepovaní. Právě snaha vytrvat a zdolávat překážky navzdory nepřízni štěstěny, dobovým podmínkám či zdraví, je u těchto lidí hodna pozornosti. Ankety, jakou jsou každoročně pořádaný Pražský učitel, Zlatý Ámos nebo Učitel roku Olomouckého kraje, se proto snaží vyhledávat výtečné učitele a ukázat, že pedagogická činnost není pro řadu z nich jen rutinní řemeslo, nýbrž skutečné životní poslání.

PRAŽSKÝ UČITEL

Od úterý 14. června, zná tedy hlavní město jména nejlepších pedagogů, kteří byli v anketě Pražský učitel vybráni pro rok 2022. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo i letos v historických prostorách působivého Brožíkova sálu pražské Staroměstské radnice. Akce, pořádaná pražským magistrátem, se stává spolu s přibývajícími roky stále oblíbenější. Ocenění spolu s unikátní medailí se symbolickým motivem tváře J. A. Komenského, která se v letošním roce stala novinkou, převzali z rukou pražského radního Víta Šimrala výrazní učitelé z Prahy 13 nebo Prahy 5. I letos se mezi oceněnými objevily silné profesní příběhy. Například dlouholetá pedagogická činnost oceněné Evy Zichové z pražského Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Radlicích. Sama je nevidomá a svým žákům již řadu let vlastním příkladem dokazuje, že zdravotní hendikep znamená možná formu překážky, nikoliv však důvod pro pocit beznaděje nebo vyčlenění se z běžné společnosti. „Je mi velkou ctí, že mohu i letos ocenění Pražský učitel předávat,“ uvedl radní Šimral.

UČITEL ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE A BRNO

Anketu obdobnou Pražskému učiteli má město Olomouc, kde jde o titul Učitel roku Olomouckého kraje, udílený olomouckým hejtmanstvím. Zatímco Pražský učitel bývá vyhlašován zpravidla v létě, v poslední školní měsíc, Olomouc své nejvýraznější pedagogy oceňuje v březnu, a to symbolicky 28. března na Den učitelů. Město akci pořádá od roku 2011 každoročně.
V rámci desetiletého výročí došlo ale k důležité úpravě, a sice, že v anketě mohou oproti dřívějšku učitele na ocenění navrhovat i občané, kteří přímo ve školství profesionálně nepůsobí. „Zaměřili jsme se na zpřístupnění akce rodičům, žákům, širší veřejnosti. Smysl akce je ale naprosto stejný, tedy poděkování a zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů,“ vysvětlil Aleš Jakubec, radní Olomouce pro oblast školství.
Za rok 2022 anketě uspěla Lucie Pokorná z Církevního gymnázia německého řádu, Eva Kvapilová ze ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, Lenka Pospíšilová z Obchodní akademie v Prostějově, Petr Doležal ze Střední školy řemesel nebo Lenka Hetová z Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Olomouckého kraje.
I s Brnem je spojena místní „učitelská“ anketa. Jde o Učitele roku, titul, který bývá oceněným předáván taktéž u příležitosti dne učitelů. Oproti jiným anketám zde mimo ohodnocených pedagogů loni padlo i Čestného uznání za vedení školy v době krizových opatření. To v roce 2021 získala ředitelka Základní a mateřské školy Brno Jarmila Bavlnková. „Jsem ráda, že se komise rozhodla udělit i toto čestné uznání,“ uvedla k novince primátorka Brna Markéta Vaňková.

ANKETA ZLATÝ ÁMOS

Prestižní anketou je každoročně udílený Zlatý Ámos. Anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino a Dětská tisková agentura. Na rozdíl od ostatních regionálních anket, kde každým rokem figurují zpravidla desítky oceněných osobností, může být skutečným Zlatým Ámosem vyhlášen pouze jediný člověk.
Nominují jej nikoliv odborní školní pracovníci, ale samotní žáci a konečný verdikt závisí na speciální porotě. Anketa, na kterou pravidelně upírají svou pozornost i mnohá média, funguje ze všech anket dosud nejdéle, a to od roku 1993. Historicky prvním Zlatým Ámosem stal Petr Martínek, oblíbený profesor z Obchodní akademie ve Vlašimi. Porotu tenkrát zaujal básnickou tvorbou, která později vyšla knižně.
Anketa, která s příštím rokem směřuje k jubilejnímu 30. ročníku, zná od jara jméno letošního, dosud posledního Zlatého Ámose. Stal se jím v závěru března 2022 dětmi oblíbený učitel matematiky Marek Valášek. Porotu zaujal nejen matematikou a veselou, vždy pozitivně naladěnou povahou, ale nemalou měrou i svým působením na YouTube kanále. Valáškovo vítězství, které se odehrálo také v kategoriích Pražský Ámos, Ámos ČT a Ámos sympaťák, tak ukazuje, jak důležitý je průnik světa sociálních sítí do prostředí, o němž se často mylně traduje, že je zkostnatělé a nemoderní…


Datum vydání: 04.07.2022
Zdroj: PRO města a obce | Rubrika: Školství | Strana: 24 | Autor: Michaela Košťálová
Štítky
Osobnosti: Aleš Jakubec