Práce studentů Univerzity Palackého v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

18. 4. 2014

Ve středu 15. 4. 2014 se pod odbornou garancí profesora Bořivoje Šarapatky z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UPOL) uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář Památková péče v souladu s Evropskou úmluvou o krajině, na němž vystoupili přednášející z Mendelovy univerzity, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, státních zámků spravovaných Národním památkovým ústavem a UPOL.  Součástí této odborné akce bylo i zahájení výstavy prací studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity a Univerzity Palackého, které již třetím rokem vznikají ve společných týmech ve vybraných územích ČR. Zpracování projektů je výsledkem každoročního třítýdenního workshopu garantovaného Mendelovou univerzitou ve spolupráci s UPOL, v rámci kterého jsou studenti uvedeni do problému krajinných plánů a následně pod vedením pedagogů projekčně zpracovávají konkrétní lokality. Poslední den workshopu autoři prezentují své práce před odbornou porotou, která jejich výsledky vyhodnotí. V prvním roce řešení studenti pracovali v území Lednicko-valtického areálu a na Znojemsku, v loňském roce se jednalo o zámek Veltrusy a okolí a o klášter ve Štěkni. Příští týden bude zahájen letošní ročník workshopu a převaha zpracovávaných lokalit bude na jižní Moravě. V průběhu řešení se studenti zdokonalí v týmové práci a jsou nuceni během krátké doby shromáždit a zpracovat značné množství materiálů a problematiku konzultovat i se státní správou a s lidmi žijícími a hospodařícími v těchto územích. Projekty zpracované v uplynulých letech byly velmi kladně hodnoceny samosprávami obcí a odbornou praxí a organizátoři věří, že budou během dvou týdnů trvající výstavy oceněny i na parlamentní půdě.   

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme