Kraj spustil pilotní testování žáků středních škol. Předmětem jsou kloktací testy

9. 3. 2021

REGION · Olomoucký kraj ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny a Fakultní nemocnicí Olomouc spustil projekt testování žáků středních škol na covid-19 pomocí kloktacích testů.

Urychlit by mohl návrat žáků maturitních ročníků k prezenční formě vyučování.
„Testujeme od minulého týdne studenty čtvrtých ročníků středních škol v Olomouci. Simulujeme tak budoucí reálné testování v postupně otevíraných školách. Aby studenti věděli, jak snadno a rychle provést neinvazivní kloktací test, připravili jsme pro ně krátké instruktážní video, které je k vidění na KrajPomaha.cz,“ osvětlil Týdnu na severu nejnovější krajskou aktivitu hejtman Josef Suchánek. Výhodou kloktacích testů je podle něho dostupnost, snadnost odběru i rychlost vyšetření vzorků. „Materiál dokážeme vyhodnotit během jediného dne, a to s velkou přesností,“ uvedl Marián Hajdúch z Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci. Do pilotní fáze projektu chtějí organizátoři zapojit až tisíc studentů. „Výsledky pilotního testování poskytneme vládě,“ dodal Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

První školáci se do testování zapojili v úterý 16. února. Vzorky si odebrali doma a ve škole je odevzdali. Ta je předala k vyhodnocení a tento postup bude platit i pro dobu reálného testování. „Výsledky mohou významně urychlit návrat do prezenční výuky. Samotné testování žáků je dobrovolné,“ vysvětlil ředitel Gymnázia Olomouc – Hejčín Karel Goš, proč se škola rozhodla společný projekt Olomouckého kraje a fakultní nemocnice podpořit. (bav)

www.tydennaseveru.cz