Chce ČSSD parazitovat na živnostnících???

18. 3. 2013

K této reakci mě přiměl nehorázný argument stínového ministra financí Jana Mládka, který se na sněmu ČSSD vyjádřil v tom smyslu, že „ živnostníci parazitují na zaměstnancích“. V mém životě jsem zažil období, kdy jsem byl zaměstnancem, často i ve vrcholových funkcích, byl jsem i živnostníkem a nyní jsem politik. Nikdy bych si nedovolil označit živnostníky za parazity. Možná proto, že jsem tuto pozici zažil a vím, že živnostenské podnikání není žádný med. Všech živnostníků si vážím i proto, že ve svém podnikání dávají práci velké skupině zaměstnanců.

 Aby mě někdo nenařkl z toho, že se snažím nekriticky lichotit živnostníkům, použiji raději fakta. V roce 2011 vydal a v současné době zveřejnil ČSÚ na svém webu zajímavou publikaci „ Malé a střední firmy v ekonomice ČR 2003-10.“ Viz: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1161-11-n_2011

Je to zajímavé čtení , ( použiji raději přesné citace) ze kterého je zřejmé, že tato skupina firem zejména:

„poskytuje práci více než 70 procentům osob zaměstnaných ve firemním sektoru. Na zaměstnanosti v ekonomice se podílejí více než polovinou. Rovněž více než polovinou participují na výkonech, výkonové spotřebě a účetní přidané hodnotě ve firemním sektoru a ze tří pětin i na jeho tržbách, podle průměrných dat za období 2003-2010.“

„Dominující postavení v segmentu malých a středních firem v ČR má skupina nejmenších firem zaměstnávajících od jedné do devíti osob - Na celkovém počtu firem segmentu se podílí dlouhodobě z 96 %, v roce 2010 zaměstnávala 1,207 mil. Osob“

A poslední, z pohledu postoje k živnostníkům nejdůležitější je argument:

„Velmi specifickou roli hraje v České republice skupina nejmenších firem ve sféře zaměstnanosti. ……..  v krizovém roce 2009, ale i v roce 2010, přibylo v úhrnu 47 tis. zaměstnaných osob, díky 50tisícovému přírůstku osob samostatně výdělečně činných. Ostatní velikostní skupiny firem pracovní místa redukovaly.“

Z těchto faktů mi vyplývá jediný rozumný závěr. Živnostníci a malé firmy jsou pro naši ekonomiku důležitější, než se na první pohled zdá. Proto nabádám všechny k hledání nástrojů, které jim nebudou škodit a k opatrnosti při používání silných výrazů. Jinak by drobným podnikatelům mohla přijít na mysl otázka, na kom parazitují politici, zvláště ti, kteří se o nich takto vyjadřují.

Ing. Ivo Vlach
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme