Vyhlášení nominací pro volby do regionálních orgánů strany

8. 1. 2021

Výbor regionální organizace Olomouc vyhlašuje nominace pro volbu regionálního výboru.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 5.1.2021

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací : 1.2.2021

Datum konání volby na regionálním sněmu: 18.2.2021

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v RO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: Dominika Kovaříková, dominika.kovarikova@seznam.cz

Každý člen RO může nominovat kandidáty písemně předem i přímo osobně na regionálním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce 
Předseda regionální organizace,
až dva místopředsedové regionální organizace,
až dalších 12 členů regionálního výboru.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme