Vyhlášení nominací pro volby do regionálních orgánů strany

8. 1. 2021

Výbor regionální organizace Olomouc vyhlašuje nominace pro volbu regionálního výboru.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 5.1.2021

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací : 1.2.2021

Datum konání volby na regionálním sněmu: 18.2.2021

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v RO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: Dominika Kovaříková, dominika.kovarikova@seznam.cz

Každý člen RO může nominovat kandidáty písemně předem i přímo osobně na regionálním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce 
Předseda regionální organizace,
až dva místopředsedové regionální organizace,
až dalších 12 členů regionálního výboru.