Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů strany

14. 3. 2017

Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů strany

Výbor regionální organizace: Přerov

vyhlašuje nominaci ve zkrácené lhůtě na volbu nových regionálních orgánů.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací:  13.3.2017

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy 13.4.2017

V případě voleb do orgánů RO může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem podaným přímo výboru RO ve
zkrácené lhůtě 1 měsíc.

Místní výbor Hranice a Přerov se k navrženým kandidátům mohou dle nominačního řádu vyjádřit do   1.4.2017

Osoba přijímající nominace: Ivo Lausch, ivo.lausch@sensus.cz

Datum konání volby na regionálním sněm u: 14.4.2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO

Nominace se přijímají na tyto funkce:
Předseda regionální organizace,
až 2 místopředsedové regionální organizace,
další členové regionálního výboru,
až do celkového počtu 15,
předseda regionální revizní kom ise,
2 členové regionální revizní kom ise,
alespoň 2 náhradníci regionální revizní komise.

Přílohy
PDF Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů strany.pdf (448.3 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme