Víceletá podpora z rozpočtu města Olomouce

30. 1. 2014

Víceletá podpora z rozpočtu města Olomouce

Rada města Olomouce schválila nová „Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce“. Nahradí stávající platnou verzi z roku 2012 a především umožní žadatelům větší garanci finanční podpory z rozpočtu města Olomouce. Radní nově schválili i změny podmínek a kritérií pro víceleté financování.

V současnosti platná „Pravidla“ si vyžádala řadu změn i s ohledem na aktualizaci právních předpisů, včetně nového občanského zákoníku, který má vstoupit v platnost v lednu 2014.

Smyslem schválených úprav je v návaznosti na příslušnou právní úpravu stanovit jednotný postup a sladit podmínky při poskytování finanční podpory z rozpočtu města. „Nová pravidla zohledňují praktické zkušenosti i poznatky a současně odstraňují některé nejasnosti nebo nedokonalosti, které vyplývaly ze stávající úpravy,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Machová. Dokument zároveň definuje nové oblasti podpory.

Jednotlivé oblasti podpory:

 • Sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc
 • Zpracování projektů pro sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc
 • Prevence kriminality
 • Bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava
 • Kultura
 • Cestovní ruch
 • Sport
 • Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
 • Využití volného času dětí a mládeže
 • Drobné veřejně prospěšné aktivity s výší příspěvku do 5.000 Kč
 • Tvorba a ochrana životního prostředí
 • Mimořádné aktivity (malé projekty)
 • Ochrana obyvatel

Oblasti pro víceleté financování:

 • Kultura
 • Sociální služby
 • Sport
 • Cestovní ruch
 • Ochrana a tvorba životního prostředí

Úpravou pravidel v oblasti víceletého financování tak chtějí radní města nově zajistit vybraným žadatelům o podporu z rozpočtu města větší jistotu pro finanční zajištění jejich aktivit a projektů. Změna pravidel má mít formu smluvní garance, a to nejvýše na dobu čtyř let. Částka na následující roky nejvýše čtyřletého období bude poskytnuta ve výši nejméně 70 procent částky prvního roku, pokud příjemce podpory řádně dodrží podmínky uzavřené smlouvy.

„V uvedených oblastech může být podpora poskytnuta pravidelným tradičním akcím, které se připravují s více než ročním předstihem, projektům, jež mají jasné časové ohraničení přesahující období jednoho roku nebo zavedeným subjektům, které pracují s víceletým strategickým, metodickým nebo dramaturgickým plánem,“ vysvětlil pravidla víceletého financování náměstek primátora Jan Holpuch.

„V oblasti sociálních služeb musí žadatel o podporu splnit kritérium registrované služby, kterou na území města poskytuje minimálně tři roky. Do víceletého financování se mohou hlásit žadatelé, jejichž aktivity jsou zaměřeny na podporu terénních služeb, podporu ohrožených rodin, nebo se zabývají službami pro osoby bez domova a pro lidi ohrožené návykovým chováním,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Machová.

Žádosti vhodné k poskytnutí podpory formou víceletého financování doporučí radě města příslušná komise Rady města Olomouce. O poskytnutí podpory v rámci víceletého financování rozhodují zastupitelé na základě doporučení rady města. Nová „Pravidla“ začala platit 4. prosince 2013. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba.

Veškeré informace a vstup do elektronického formuláře najdete na adrese: www.olomouc.eu/verejna-podpora.

 

Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme