Tramvajová trať na Nové Sady z trochu jiného úhlu pohledu.

17. 12. 2013

Zahájení provozu tramvajové trati na Nové Sady byla z mého pohledu asi ta největší událost tohoto volebního období. Při dnešních podmínkách, které stanovuje zákon o veřejných zakázkách, je téměř neuvěřitelné, že se podařilo skloubit dodávku stavby tramvajové trati a dodávku samotných vozů, které budou trať obsluhovat. Problém není ani tak v samotném zákoně, ale především v tom, že nikdy nevíte, jak dlouho mohou trvat případná odvolání jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Propojení sídliště Nové sady s centrem města a Hlavním nádražím přinese vyšší pohodlí hlavně těm, kteří podél trati bydlí. Přidanou hodnotou je dostupnost nové nákupní galerie.

Málokdo však ví, jaké množství problémů výstavba přinesla. Přesto jako by všechny problémy výstavby už byly zapomenuty. Většina lidí se nyní zajímá hlavně o to, kdy už konečně budou tramvaje jezdit až na Schweitzerovu a budou obsluhovat celé sídliště. A přitom zůstala ještě řada problémů, které s první etapou souvisí a které se nyní řeší.

Prvním okruhem problémů je nedostatečná kapacita parkování tramvají na „Rubiku“ (v Koželužské ulici). Proto je oplocena točna na Nové ulici a několik tramvají (určených k rekonstrukci) je dočasně „uloženo“ v Krnovských opravnách a strojírnách. Je jen otázkou času, kdy si občané bydlící na Nové ulici začnou stěžovat, že jim vadí ráno se rozjíždějící tramvaje. Proto se  dopravní podnik snaží vybudovat odstavné parkoviště v blízkosti  5.nástupiště a hl.nádraží. Výstavba tohoto odstavu ale bude možná až po ukončení rekonstrukce železniční stanice – čili srpen 2016.

Druhým okruhem problémů je trasování souprav. Linka č.3 spojuje sídliště s centrem. Ve všední den jezdí až na Fibichovu, ale o víkendu se soupravy otáčí na ulici Sokolovská. Ta je však příliš úzká, a proto není nejvhodnější. DPMO hledal řešení pomocí výstavby odstavné koleje na nám.Hrdinů, ta však nebyla státní správou povolena. Dopravní podnik se tedy snaží vyřešit situaci otáčením soupravy poblíž žst.Olomouc-město, kde je rampa pro nakládku a vykládku tramvají z železničních vagónů. DPMO zde sice má zřízeno věcné břemeno, ale chybí trakční napájení a k tomu již věcné břemeno zřízeno nemá. Dalším možným řešením by bylo otáčet tramvaje až na Fibichové a „zahušťovat“ tak provoz kolem Galerie Moritz nebo zůstat u „zkrášlování“ Sokolské ulice. Ani jedno řešení není dobré.

Do třetice zmíním problematiku nedostatečného napájení elektrickým proudem v blízkosti hlavního nádraží  - důvodem je navýšení provozu.  Ze všech uvedených asi nejsnáze řešitelný problém. Měl by být vyřešen při výstavbě žst. Olomouc Hlavní nádraží položením kabele z měnírny ve Starých Hodolanech současně s ostatními drážními kabely. Jen ta cena, která činí cca 7mil. Kč, problémem zůstává.

Přes všechny zde zmíněné či nezmíněné potíže jsem rád, že se stavbu podařilo v rekordně krátkém čase zrealizovat. Vnímám to jako úspěch nejen těch, kteří trať stavěli, ale tak trochu i nás, kteří jsme měli politickou odvahu s ní vůbec začít.

Karel Šimša
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme