Program prevence kriminality Města Olomouce 2014

30. 1. 2014

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Města Olomouce 2014

 

Město Olomouc připravilo Program prevence kriminality 2014. Jeho součástí je i návrh na rozdělení grantů. Termíny pro jejich předložení v rámci dotačního programu uplynul 5. ledna. Pro letošní rok je v rozpočtu města na podporu prevence kriminality vyčleněna částka ve výši 2,3 milionu korun. Návrh, který schválili radní města a který předloží na nejbližším jednání zastupitelstva města, zahrnuje celkem 23 projektů.

 

„Součástí návrhu programu prevence kriminality je bezpečnostní analýza. Při stanovení priorit vycházíme také ze statistik republikové i městské policie,“ vysvětluje náměstkyně primátora Eva Machová. „Podporu se letos snažíme směřovat zejména k projektům, které se zaměřují na děti a mladistvé, ale nejen k nim,“ dodává náměstkyně Machová s tím, že do celostátního programu se Olomouc zapojila už v roce 1996. „Za tu dobu se podařilo se vytvořit dobře fungující systém státních i nestátních subjektů, které na poli prevence kriminality působí a pomáhají,“ vysvětluje náměstkyně primátora Eva Machová princip fungování celostátního programu prevence kriminality. Předkladatelům projektů věnujícím se prevenci kriminality tak město umožňuje dosáhnout i na finanční podporu z ministerstva vnitra.

 

Program prevence kriminality zahrnuje projekty ze tří oblastí:

  • vzdělávání, prevence a poradenství
  • situační prevence
  • sociální prevence

 

Program prevence kriminality je financován z více zdrojů:

  • rozpočet statutárního města Olomouce
  • dotace ministerstva vnitra
  • jiné zdroje

 

Podpořit z rozpočtu města chtějí radní například projekty Sdružení Podané ruce, o.s.  Částku převyšující 500 tisíc korun přiznali hned několika projektům. Patří mezi ně terénní program pro děti a mládež ve věku 6 až 21 let, zaměřený na záškoláctví, experimentování s drogami či šikanu. Program aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež především z centra města, jehož služby jsou zaměřené na osvojení si schopnosti aktivně a smysluplně trávit volný čas a předejít tak výskytu společensky nežádoucích jevů. Další z významných projektů sdružení se věnuje problematice hazardního hráčství, zahrnuje poradenství, rodinné terapie i další aktivity pro osoby ohrožené hazardním hraním. 

 

Více než 300 tisíc korun je letos v návrhu pro P-centrum, o.s., které se svými preventivními programy pokračuje v projektu prevence zneužívání návykových látek. Zaměřuje se na žáky základních i středních škol, ale také osoby do věku 26 let. Do projektu hodlá P-centrum zapojit celkem 30 škol, což je více než 3 600 žáků a studentů.

 

Finanční podpora z programu prevence kriminality je přiznána také Sdružení D, o.s. Celkem 288 tisíc korun je v návrhu na celkem tři projekty. Věnují se například interaktivním zážitkovým programům pro žáky základních škol i studenty za účelem prevence závislostí šikany. Další projekt sdružení je určen žákům 5. - 7. tříd, kteří již mají jasně identifikovaný problém se šikanou či sklony k přijímání nevhodných vzorců chování.

 

Pravidelnými žadateli o příspěvky jsou také Městská policie Olomouc a Policie ČR. V rámci programu prevence kriminality se tak například daří rozšiřovat kamerový systém. Letos by příspěvek městští strážníci rádi využili na pořízení mobilního kamerového systému. Nové mobilní kamery by přispěly k větší bezpečnosti i případnému odhalení trestných činů či přestupků ve vytipovaných lokalitách města. Zcela nový projekt městské policie se pak zaměřuje na obyvatele i návštěvníky města. V rámci něj by strážníci rozdávali mapky v několika jazykových mutacích, které by obsahovaly například vyznačení parkovacích zón nebo upozornění na zásady bezpečnosti v konkrétních lokalitách města. 

 

Návrh programu prevence kriminality musí nyní schválit zastupitelé města, což je také nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci v programu ministerstva vnitra.

 

 

.

 

 

 

Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme