Olomoucká radnice dala zelenou zimnímu mobiliáři

21. 8. 2015

vanoce-olomouc

Skupiny stolků a židlí se před některými restauračními zařízeními už sporadicky a nelegálně objevovaly i v uplynulých několika zimních sezónách, proto muselo vedení města začít situaci řešit. Nakonec našlo s památkáři kompromis a posedět před některou z kaváren či restaurací v historickém centru města bude možné už tuto zimu.

„Našli jsme kompromis, provozovatelé kaváren a restaurací v centru města budou mít možnost umístit před své podniky zimní mobiliář,“ oznámil primátor Antonín Staněk po jednání, jehož se účastnili zástupci olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a odbor památkové péče magistrátu. Odbor koncepce a rozvoje magistrátu vypracoval přesnou metodiku, kterou následně schválila rada města. „S předloženým návrhem neměl nikdo z radních problém. Jediné, co mě mrzí, je to, že tento zimní mobiliář nebude možné instalovat i v průběhu vánočních trhů, na druhou stranu považuji tento požadavek za pochopitelný, když si uvědomíme, jakým fenoménem se olomoucké vánoční trhy staly a co vše budou muset pořadatelé na své náklady nově zajistit (stromek, osvětlení atd.),“ podotkl náměstek primátora Aleš Jakubec a doplnil, že umisťování zimního mobiliáře nebude zpoplatněno.

Ustoupili jsme od zimních předzahrádek, které nepřipouští regulační plán městské památkové rezervace, a konsensuálně vyjednali umístění zimního mobiliáře, který s ním v rozporu není. Tedy že tento mobiliář se bude denně odklízet a jeho součástí nesmí být ohrazení, pódia či teplomety,“ vysvětlil princip náměstek Jakubec s tím, že možnost využití mobiliáře v zimním období bude mít příznivý dopad na turistický ruch v Olomouci a že jej určitě budou hojně využívat také Olomoučané.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ ZIMNÍHO SEZÓNNÍHO MOBILIÁŘE

  • Zimní sezónní mobiliář lze na veřejných prostranstvích v MPR Olomouc umisťovat v období od 1. 11. do 31. 3. Výjimku tvoří doba konání Olomouckých vánočních trhů, kdy zimní sezónní mobiliář nelze umisťovat na Dolním a Horním náměstí. Podmínkou je jeho každodenní odklízení nejpozději do konce provozní doby příslušného restauračního zařízení.
  • Zimní sezónní mobiliář lze instalovat výhradně v bezprostřední návaznosti na restaurační zařízení, ze kterého bude obsluhován, a jeho počet je limitován délkou fasády příslušného objektu.
  • Základními prvky mobiliáře jsou vysoké stolky (pulty), určené ke konzumaci vstoje, nebo nízké stolky se židličkami. Měly by být vyrobeny z historicky tradičních materiálů (dřevo, kov) a nesmí být užity jako nosiče reklamy. Nepřípustný je typový nábytek z plastů.
  • Budování pódií je v zimním období nepřípustné stejně jako doplňování dalších mobiliářových prvků (teplomety, ohrazení, samostatně stojící markýzy, výdejní objekty).
  • Při instalaci zimního sezónního mobiliáře je třeba brát ohled na požadavky osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jde zejména o zachování přirozené vodicí linie podél fasády objektu a šířky průchodu.

zdroj: Radniční listy

autor: Mgr. Lenka Jedličková

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme