× Pohněme s tím. Společně!

Volební program Olomouc

22. 9. 2014

1. Konec megalomanských projektů

Prioritu musí mít drobné investiční akce, důležité pro každodenní život obyvatel města. Nepodpoříme velké investice, které neúměrně zatěžují městský rozpočet. Naším cílem je pokračovat ve střídmém hospodaření města a udržet pozitivní ratingové hodnocení.

2. Rozhodujme společně o věcech, které se nás týkají
Budeme prosazovat větší rozhodovací pravomoci pro občany, například o investičních akcích v příslušných částech města. Chceme zvýšit Vaši informovanost, rozpočet města jsme již zpřístupnili, prosadíme i zveřejňování všech smluv na internetových stránkách města. Zajímají nás Vaše názory a bereme je vážně.

3. Cítit se bezpečně znamená cítit se dobře
Městská policie musí být nástrojem pomoci slušným občanům, nikoliv represivní složkou. Provedeme zásadní revizi jejího fungování a vyvodíme z toho důsledky. Hazard považujeme za bezpečnostní riziko, budeme pokračovat v redukci počtu heren.

4. Moderní doprava pro moderní Olomouc
Podpoříme další rozvoj bezbariérové hromadné dopravy obnovou tramvají a autobusů za nízkopodlažní vozidla. Zlepšíme průjezdnost městem, vyloučíme kamionovou dopravu z centra. Navýšíme počet parkovacích míst zejména na sídlištích. Podpoříme rozvoj cyklodopravy v širším kontextu, cyklistika má kromě funkce sportovní také nezanedbatelnou úlohu jako způsob přepravy do školy či zaměstnání.

5. Pomáhat je samozřejmé
Budeme pokračovat v podpoře seniorů a občanů s postižením. Zachováme zvýšenou finanční podporu neziskových organizací a zájmových spolků prostřednictvím grantů. Chceme pokračovat v úspěšném projektu Bezbariérová Olomouc.

6. Město přátelské k rodinám
Naším cílem je zodpovědné plánování potřebného počtu míst v mateřských a základních školách s využitím demografických údajů. Poskytneme rodinám s dětmi výhody při návštěvě městských kulturních a sportovních zařízení. Pokračovat hodláme v další výstavbě a rekonstrukci dětských hřišť, podpoříme volnočasové aktivity pro rodiny a sportovní vyžití pro všechny generace.

7. Olomouc, zelené srdce Hané
Naše město je vyhlášené svými parky, které je potřeba chránit a rozvíjet. Připravíme projekty nové zeleně i v dalších částech Olomouce. Budeme nadále pokračovat v podpoře úspěšného třídění odpadu, díky které patří systém nakládání s odpady ve městě mezi nejlepší v rámci celé ČR. Zasadíme se o dokončení protipovodňové ochrany.

8. Vzdělaná společnost, prosperující město
Základem rozvoje města je vzdělaná společnost, proto podpoříme co nejužší a intenzivní spolupráci s Univerzitou Palackého jako největším zaměstnavatelem. Budeme vytvářet podmínky pro spolupráci města a univerzity s firmami, díky čemuž se v budoucnu mohou vytvořit nové pracovní příležitosti pro občany Olomouce.

9. Olomouc, skrytý poklad Evropy
Nadále budeme podporovat bohatý kulturní a sportovní život ve městě. Olomouc je skrytým pokladem Evropy podle prestižního cestovního průvodce Lonely Planet pro rok 2014. Odhalíme poklad olomouckého podzemí, které zpřístupníme obyvatelům a návštěvníkům města. Zabráníme dalšímu znehodnocování historického panoramatu města.
Podpoříme nezbytnou rekonstrukci zimního stadionu jako důstojného sportovního stánku pro zápasy extraligy ledního hokeje.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 OLOMOUCKÝ KRAJ

Palachovo nám. 620/1
779 00 Olomouc

info@olm.top09.cz
telefon: +420 606709868

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Kateřina Šišková

Katerina.Siskova@top09.cz

telefon: +420 606709868

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme