Azylový dům pomáhá lidem bez přístřeší

24. 2. 2014

„V rámci sociální služby Azylový dům poskytujeme ubytování na maximální dobu zpravidla jednoho roku. Díky zajištěnému bydlení je možné s klienty dlouhodobě pracovat a pomoci jim k návratu do běžného života. Samotná bytová nouze však není jedinou podmínkou k poskytnutí služby, stejně důležitá je ochota zájemců o službu svoji situaci za pomoci sociálních pracovníků řešit,“ řekla náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Machová.

Většina klientů služby spadá do věkové skupiny nad 50 let. „Často se u nich setkáváme s psychickými problémy, se závislostí na alkoholu nebo jinými typy závislostí a s nevhodnými stravovacími návyky. Opakovaně pracujeme s klienty, kteří postrádají základní sociální dovednosti a schopnosti,“ dodala Machová s tím, že značná část klientů má také omezené hygienické návyky. Naprostá většina z nich nemá základní pracovní návyky, jsou zadluženi a neumí hospodařit s penězi. Stále častějším problémem se pak ukazují dlouhodobě neřešené zdravotní problémy.

Pro řešení těchto problémů nabízí Azylový dům aktivity, které jsou pro klienty funkční a posilují jejich schopnosti vést běžný život. Patří mezi ně sociální poradenství, individuální i skupinová setkání se sociálními pracovníky, podpora při využívání nabídky běžně dostupných služeb nebo pomoc s vedením domácnosti, finančním hospodařením a nácvikem dalších dovedností potřebných pro sociální začlenění.

Zájemci o tyto služby mohou navštívit Azylový dům na adrese Řepčínská 245/113, Olomouc, a to denně v době od 8 do 13 hodin a od 14 do 16 hodin. Telefon 585 428 007, e-mail azylovy.dum@olomouc.eu

autor: Martin Hála

zdroj: Radniční listy 2/2014

Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme