Vyhlášení nominací pro volby do krajských orgánů strany

20. 4. 2021

Výbor krajské organizace Olomouckého kraje vyhlašuje nominaci na volbu nových krajských orgánů. 

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 20.4.2021

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy, výbory místních a regionálních organizací je stanoveno na: 10.5.2021

Datum konání volby na regionálním sněmu: 20.5.2021

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci KO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: Petr Navrátil, navratil.petr@email.cz

Osoba přijímající nominace odešle došlé návrhy k vyjádření místním a regionálním výborům do: 13.5.2021

Místní a regionální výbory mají možnost se k došlým nominacím vyjádřit od: 13.5.2021 do 19.5.2021

Nominace se přijímají na tyto funkce: 

Předseda krajské organizace,

až 3 místopředsedové krajské organizace,

až 5 členů krajského předsednictva,

další členové krajského výboru,

předseda krajské revizní komise,

nejméně 2 členové krajské revizní komise,

alespoň 2 náhradníci krajské revizní komise.