Loukota (TOP 09): Dotace na opravy a rozvoj škol a na vzdělávání obecně pokládám za smysluplné

Anketa zastupitelů jako názorové puzzle

11. 9. 2016
V Turnově je šest základních škol včetně ZUŠ a osm mateřských škol. V současnosti se připravují: Projekt na rekonstrukci a přístavbu ZŠ Mašov, projekt na bezbariérové úpravy v ZŠ 28. října a v ZŠ Žižkova, projekt na MŠ Kosmonautů, úprava šaten a družiny v ZŠ Žižkova, výměna toalet v ZŠ Skálova a úprava zahrady u ZŠ v Alešově ulici.  
 
Anketní otázka pro zastupitele města tentokrát zněla: Jak vnímáte investiční priority a plánované záměry ve školských zařízeních? Na co byste kladli důraz při opravách? 
 
Odpověď Michala Loukoty, turnovského zastupitele za TOP 09:
 
Považuji je za nezbytné. Úpravy a modernizace škol, které město zřizuje, by měly být jednou z hlavních priorit, ať už je složení zastupitelstva  a rady jakékoliv. Tedy měla by na nich být shoda napříč politickým spektrem. Pokud to jde, mělo by město na investiční záměry do školních budov čerpat prostředky z EU (např. plánované výtahy – bezbariérovost nebo modernizace odborných učeben na jednotlivých školách). Dotace na opravy a rozvoj škol a na vzdělávání obecně pokládám za smysluplné, na rozdíl od jiných projektů, u nichž se dá o společenském přínosu pochybovat. Pořád jde o naše peníze, z našich daní, proto by i evropské prostředky měly být používány efektivně. Je jasné, že město má určitý roční investiční potenciál, určený nejen pro školství, a proto ne vše jde hned. Z mého pohledu by měly dostat přednost akce napravující havarijní stav a reagující na požadavky hygieny, např. toalety na naší škole. Tam kde jinde „mladší“ sociální zázemí je vyměněno, u nás stále zůstává. Pevně věřím, že se příští rok konečně dočkáme. Dále je nutné brát v potaz i legislativní nároky.
 
Při opravách ve školství se musí dbát nejen na hospodárnost projektů, ale také na to, aby byl provoz školy co nejméně omezen a nezpůsobilo to komplikace rodičům. Jelikož se projekty soutěží především na cenu, může to být někdy problém, ale s tímto rizikem je třeba počítat. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic nemá.
  
Přeji všem rodičům, žákům i pracovníkům ve školství bezproblémový začátek nového školního roku a věřím, že školství bude v našem městě i nadále prioritou.

WWW.TURNOVSKOVAKCI.CZ, 15. 6. 2016

Štítky