Když nejde ministr na interpelace, musí interpelace za ministrem

3. 6. 2016

Včera jsem chtěl interpelovat pana ministra životního prostředí Brabce ve věci zápachů. Jak jistě víte, nedávno jsem dával pozměňovací návrh, který by měl pomoci obcím městům a jejich obyvatelům zbavit se obtěžování z různých zápachů. Pan ministr ale, bohužel, na interpelace ministrů nedorazil. Proto se obracím na vás – zda byste mně i sami sobě pomohli. Když pan ministr nechodí na interpelace, interpelujme jej přímo. 

Níže posílám svůj text otázky. Budu rád, když se pana ministra zeptáte přímo, na jeho facebooku, emailem, jakkoli ;-) jak se říká, když nejde ministr na interpelace, musí interpelace za ministrem!

Díky Vám!

Vážený pane ministře,

do třetího čtení přichází vládní zákon o ochraně ovzduší. Myslíte si, že tato novela skutečně řeší potřeby měst a obcí, co se týká zápachu např. z kravínů vepřínů, ale i mnohých továren. Myslíte si, že když neudáte jasnou definici zápachu, pomůžete všem třem postiženým stranám, to jest obec, která si neúspěšně stěžuje na silný zápach, podnikatel na kterého jdou udání, ale on si kvůli nedostatečné legislativě není vědom, že něco porušuje a úředník, který je bezmocný, neboť nemá přesná pravidla pro určení hranice zápachu.
Budou tímto zákonem odstraněny neustálé stížnosti občanů na obci, která bombarduje, často neúspěšně krajský úřad, ČIŽP, ale i ministerstvo.

Domnívám se, že jediná možnost je nastavit taková kritéria, která budou jasná pro všechny zúčastněné strany, samozřejmě s tím, že specifické emisní limity bude příslušný krajský úřad podle navržené úpravy stanovovat pouze pro problematické zdroje, na které jsou stížnosti a které následně po změření a výpočtu budou přesahovat definiční hodnotu v tomto zákoně, samozřejmě pokud by v něm definice určena byla.
Vážený pane ministře, jistě se mnou budete souhlasit, že z pohledu komunální sféry je problém znečisťování bytových zón velmi naléhavý.

Děkuji za odpověď!

VÁCLAV HORÁČEK, POSLANEC TOP 09

Štítky