Jiří Mikula: Peníze mají zůstat tam, kde byly od občanů a firem vybrány

25. 7. 2016
Opakované vlnobití v ještě nedávno klidných vodách Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) přináší působení Jiřího Mikuly na postu předsedy dozorčí rady. Od podzimu 2014, kdy se ujal funkce, veřejně upozorňuje na vše, co považuje za nedostatky nebo chyby v řízení. Současně usiluje o zvýšení vlivu Turnova, jehož podíl při rozhodování ve vodohospodářském sdružení je nesrovnatelně menší, než odpovídá vkladu majetku a utrženým příjmům za vodné a stočné. Vyvrcholením rozporů byl návrh rady VHS na odvolání Jiřího Mikuly z funkce předsedy dozorčí rady.
 
Pane Mikulo, rada VHS podala turnovskému zastupitelstvu návrh na vaše odvolání z funkce předsedy dozorčí rady vodohospodářského sdružení, samotné hlasování o vašem odvolání jste ale na květnové schůzi nakonec navrhnul sám. Chtěl jste své aktivity v dozorčí radě skutečně ukončit?
“Zpracoval jsem pro turnovské zastupitele komplexní zprávu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a navrhl zastupitelům hlasování o mém odvolání, v případě, že s mojí činností nejsou spokojeni. V původním návrhu usnesení bylo totiž uvedeno pouze to, že žádost na mé odvolání ze strany VHS bere turnovské zastupitelstvo na vědomí. Takový výsledek považuji za nic neříkající. Pro mne musí být jasné, jestli mám pro svoji další činnost v čele dozorčí rady podporu ostatních zastupitelů. V opačném případě by moje další setrvání ve funkci ztratilo smysl.”
 
Kromě vašeho využití práva zdržet se hlasování pro vás zvedli ruku všichni přítomní zastupitelé. Čekal jste takový výsledek?
“Tak jasný výsledek jsem nečekal. Spíše jsem byl připraven reagovat, pokud bych měl podporu například jen poloviny zastupitelů a samozřejmě bych se funkce vzdal, kdybych ztratil důvěru většiny. Nebudu zastírat, že bych si tím ušetřil opravdu mnoho času a úsilí, které mi navíc často připomíná boj s větrnými mlýny.”
 
I přes jasnou podporu zastupitelů je vaše působení v dozorčí radě VHS vnímáno jako konfliktní. Vaši oponenti říkají, že jste si vodohospodářské sdružení vybral jako rukojmí pro své zviditelnění před krajskými volbami, ve kterých se budete na podzim ucházet o přízeň voličů.
“To je nesmysl a především odvádění pozornosti. Představte si, že vystoupíte s nějakou konkrétní výtkou nebo žádostí o vysvětlení, a pak se místo odpovědi nebo snahy o nápravu dozvíte, že to děláte kvůli zviditelnění ve volbách. To říkají ti, kdo chtějí zakrýt, o čem má být veřejně diskutováno. Dnes se stalo módou, když dojdou argumenty, vytáčet se, že je vše zpolitizované nebo zmedializované. V obou dozorčích radách, do kterých jsem byl zvolen, se snažím celou dobu - volby nevolby - pracovat co nejlépe a tyto výtky beru jenom jako výmluvy.“
 
Nemění se vaše činnost v dozorčí radě kvůli vleklým sporům s radou sdružení v osobní záležitost kdo z koho mezi vámi a předsedou rady VHS Milanem Hejdukem?
“Někdy to není lehké, veškeré sporné body ale zvládám mimo osobní rovinu. Já nemám nic osobního proti panu Hejdukovi, je to schopný manažer. Ale říkám, že by vedení VHS mělo být pod větší kontrolou, když už hospodaří s majetkem za 2,5 miliardy, a Turnov má v tom majetku významný podíl.”
 
Jako předseda dozorčí rady si myslíte, že současná kontrola nad vedením VHS není dostatečná?
“Nemohu říci, že je nedostatečná, ale mohlo by to být lepší a především jednodušší. To už jsme u systémových záležitostí, kterým bych se chtěl na tomto místě dále věnovat. Pojďme oddělit mé současné podněty, které se ve sdružení aktuálně řeší, a dejme prostor možným systémovým úpravám v řízení vodohospodářského sdružení. Ty by v nových stanovách mohly přinést nejen lepší fungování celé organizace, ale také postupně zlepšit převážně negativní vnímání VHS ze strany veřejnosti. Mnohé by zjednodušila změna stanov, kde by byly jasně nastaveny standardní firemní procesy. Moje představa je  podobná systémově stanovám Krajské nemocnice Liberec. Tedy valná hromada, což jsou všichni členové.  Dozorčí rada složená z pěti starostů největších měst a představenstvo, zajišťující výkonné pravomoci.
Předsedou dozorčí rady VHS má být podle mého názoru vždy starosta Turnova, protože Turnov je po finanční stránce zdrojem více než 40% příjmů VHS. A předsedou představenstva, nebo chcete-li výkonným ředitelem, ať je najatý odborník, vybraný v řádném výběrovém řízení.
 
Při současných stanovách by vyhrazení postu předsedy rady sdružení turnovskému starostovi nejspíše narazilo na nesouhlas ostatních starostů členských obcí.
“K tomu nevidím důvod, protože předseda musí jednat v souladu s většinovým rozhodnutím rady sdružení.”
 
V tom případě by to mohl být kterýkoliv starosta, nebo by se mohli střídat.
“Turnov se nejvíce podílí majetkem i financemi, tato funkce má zůstat v Turnově.”
 
A právě turnovský starosta Tomáš Hocke připomíná potřebu shody ve vodohospodářském sdružení a váš návrh na jmenování do uvedené funkce odmítnul.
“Ano. Ale s tím, že to není s ostatními zástupci v radě sdružení předjednáno. Jinými slovy je to z jeho pohledu minimálně zatím neprůchodné a nemá cenu takovou kandidaturu přijímat.”
 
Také říká, že VHS musí fungovat na principu vzájemné solidarity.
“S tím souhlasím. Já si ale míru solidarity možná představuji méně velkorysou. Samozřejmě musím se starostou souhlasit, když říká, že nás a okolní obce spojuje daleko víc, než jen vodovod a kanalizace. My svým podílem více přispíváme na společnou vodohospodářskou infrastrukturu, děti z okolních obcí zase navštěvují naše školy a ty na každého žáka čerpají dotaci. Lidé z okolních obcí k nám chodí do práce, za kulturou, utrácí v Turnově peníze. To je jasné. Těžko se ale našim občanům platícím drahé vodné a stočné bude vysvětlovat, proč přispívají také na akce, které nejsou příliš ekonomicky rentabilní.”
 
Usilujete o zánik VHS ve stávajících hranicích?
“Současná velikost vodohospodářského sdružení může být výhodná pro čerpání některých velkých dotací, proto by asi byla škoda stávající rozlohu VHS rušit. Umím si ale také představit fungování menších přirozených celků kolem měst v rámci velké VHS. A možností je daleko více. Není pravda, že v každé oblasti by se muselo platit stejně vysoké solidární vodné a stočné. To je, mimo jiné, obrovská motivace k větší hospodárnosti. Oblasti, kde budou probíhat vysoké investice, by na ně měly alespoň po nějaký čas více přispívat do systému. Možností je mnoho a společný mají princip, aby peníze zůstávaly tam, kde byly od občanů a firem vybrány. ”
 
Usilujete tedy o změnu pravidel.
“To rozhodně ano. Proto jsem tolik usiloval o zadání nezávislé analýzy o současném fungování VHS a možnostech zlepšení stávajícího stavu. Nad výsledky pak můžeme například uvažovat: změníme stávající nesmírně složitou koncesní smlouvu s provozovatelem za jednodušší a průhlednější dokument? Nebude výhodnější založit vlastní servisní organizaci, která bude o naše vodovody a kanalizace pečovat? Víte kolik stojí tisíc litrů takzvané předané vody mezi jednotlivými provozovateli, než zamíří k odběratelům? Zhruba 15 korun. Vše ostatní jsou náklady na nové investice, splátky úvěrů a úroků z dokončených investic, mzdy, provozní náklady a tak dále.”
 
Chcete prosadit snížení vodného a stočného?
„To by za současné situace, kdy je VHS tolik zadlužena, nebylo rozumné, spíše populistické. Myslím si ale, že růst cen za vodné a stočné bychom měli na příštích několik let zastavit a počkat, až se k nám s cenou přiblíží ostatní. Tedy abychom se postupně dostali z vysoké ceny na průměrnou.“
 
Zadání analýzy o možnostech fungování VHS bylo odloženo s tím, že je třeba si v klidu promyslet, co přesně má vyhodnotit. Myslíte si, že takový dokument někdy vznikne?
„Věřím, že ano. V zastupitelstvu Turnova vznikl výbor pro vodohospodářský majetek, jehož jsem členem. Jedním z jeho cílů je podrobnější seznámení s fungováním VHS a bližší specifikace zadání analýzy pro turnovské zastupitelstvo.”
 
Děkuji za rozhovor (pm)

Pavel Matys

Magazín Turnovsko, 25. 7. 2016

Štítky