REGIONÁLNÍ OBČANSKÁ VÝZVA K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY 2013

6. 1. 2013

Turnov nezahálí a snaží se pro úspěch Karla Schwarzenberga něco udělat. Předseda MO Turnov Mgr. Michal Loukota se inspiroval tříkrálovou výzvou a zorganizoval regionální výzvu na podporu Karla Schwarzenberga v následujícím znění:

Po zralé úvaze se vzdáváme v prezidentské volbě možnosti volit kohokoli z devíti kandidátů. Rozhodli jsme se nerozmělňovat hlasy. Podpoříme Karla Schwarzenberga, protože se nejvíce blíží svými vlastnostmi, minulostí i názory naší představě o hlavě státu. Karel Schwarzenberg je mužem zkušeností, mužem právního vzdělání, dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalý našich dějin a tradic. Je to muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a nezaleknout se rozhodnutí v těžké chvíli. Je to muž, který je oddán mezinárodní spolupráci, ale dokáže svým osobním postojem ukázat i postoj odlišný, byť by to byl názor ojedinělý. (Viz také tzv. Tříkrálová výzva - http://www.vyzvatrikralova.cz)

Signatáři občanské regionální prezidentské výzvy Turnovska (abecedně):

Mgr. Karel Bárta, pedagog

Ing. Martin Beksa, starosta Vlastibořic, podnikatel ve stavebnictví

Jiří Belda, designér

Ing. Terezie Berndtová, ekonomka

MUDr. Jan Berndt, chirurg

Ing. Pavla Bičíková, Sdružení Český ráj

Petr Boudný, kazatel Jednoty bratrské v Turnově

Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov

Jaroslav Bulva, soukromý zemědělec

Petr Bydžovský, starosta Ohrazenic

Zuzana Cidlinská, pedagogická pracovnice

Dalibor Cidlinský, písničkář

Milan Ciler, místostarosta Troskovic

PhDr. Miroslav Cogan, historik umění, Muzeum Českého ráje v Turnově

Alena Cvrčková, místostarostka Karlovic

Mgr. Doubravka Fišerová, starostka Vyskře

MUDr. Jaroslav Frömel, lékař

Ivan František Herbst, starosta Všeně

MUDr. Daniel Hodík, lékař, zastupitel města Turnova

MUDr. Iveta Holbová Melíšková, stomatolog

Jan Houška, starosta Hrubé Skály

MUDr. Martin Hrubý, náměstek ředitele Panochovy nemocnice, radní města Turnova

František Hübner, starosta Olešnice

Pavel Charousek, novinář a fotograf, vydavatel TvA

Bohumil Jakoubě, nakladatel

PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově

Mgr. Dalibor Jandík, učitel

Petr Jíra, živnostník

Ivan Kunetka, zastupitel města Turnova a Libereckého kraje, živnostník – kameník

Blahoslav Kratochvíl, starosta Svijanského Újezdu

MUDr. Petr Lidák, primář gynekologie, Panochova nemocnice Turnov

Mgr. Michal Loukota, učitel, předseda MO TOP 09 v Turnově

Bc. Kateřina Matysová, učitelka, knihovnice a zastupitelka města Rovenska pod Troskami

PhDr. Ivo Navrátil, ředitel Státního okresního archivu Semily

Tomáš Opočenský, starosta Klokočí

MUDr. Věra Pokorná, dětská lékařka

MUDr. Roman Palušák, gynekolog

Mgr. Martina Pokorná, právnička, zastupitelka města Turnova

MUDr. David Pokorný, stomatolog

Mgr. Jiří Richtr, živnostník

Ing. Zuzana Richtrová, personalistka

Ing. Zdeněk Romany, podnikatel, zastupitel města Turnova

Ing. Slavomír Říman, patriot Českého ráje

Ing. Petr Soudský, produktový manažer, zastupitel města Turnova

Karel Stanner, fotbalový trenér

Mgr. Karel Štrincl, Asociace školních sportovních klubů

Ing. Tomáš Tomsa, podnikatel, zastupitel města Turnova

Jan Vele, starosta Louček

Štítky